Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Přednášky, konference

8. – 9. 11. 2018

Agrarian History Conference Prague 2018:

Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě

více informací o konferenci, online registrace

 

 

26. 4. – 17. 5. 2018

Nestihli jste? Podívejte se na videozáznamy přednášek.

Voda a půda jako společenské dilema

Z(věda)ví logoCyklus odborných přednášek o významu půdy a vody v zemědělské krajině pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou.

Cyklus přednášek vznikl ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

 

Voda a půda jako společenské dilema, přednáškový cyklus Zvědaví

 

26. 4. 2018 Voda a půda jako společenské dilema

17:00 – 18:00 Od meliorační trubky k ptačímu parku (Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká ornitologická společnost)

18:00 – 19:00 Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny (Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

> více informací, fotogalerie, videa z přednášek

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví
3. 5. 2018  Úroda vs. úrodnost

17:00 – 18:00 Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost (Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

18:00 – 19:00 Klikatá cesta za rovnováhou (Ing. Martin Hutař, ekologický producent)

více informací, fotogalerie, videa z přednášek

Voda a půda jako společenské dilema, přednáškový cyklus Zvědaví
10. 5. 2018  Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00 – 18:00 Co chybí české krajině. Léčba a prevence (Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk)

18:00 – 19:00 Cesta do krajiny vede kolem nás všech (Ing. Kateřina Zímová, nezávislá krajinná ekoložka, CooLAND z.s.)

více informací, fotogalerie, videa z přednášek

Voda a půda jako společenské dilema, přednáškový cyklus Zvědaví
17. 5. 2018  Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00 – 18:00 Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem (Ing. Jaroslav Záhora CSc., MENDELU)

18:00 – 19:00 Půda jedová (Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova Univerzita)

více informací, fotogalerie, videa z přednášek

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví
24. 5. 2018  Kam mizí voda a půda z české krajiny

17:00 – 18:00 Význam půdy pro zadržení vody v krajině (Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.)

18:00 – 19:00 Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení (Ing. František Pavlík, PhD., Státní pozemkový úřad)

více informací, fotogalerie, videa z přednášek

31. 5. 2018  Klimatické změny: malé i velké bitvy

17:00 – 18:00 Klima a krajina: Z partnerů soupeři (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU, CzechGlobe)

18:00 – 19:00 Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl (Daniel Pitek, soukromý zemědělec)

> více informací, fotogalerie, videa z přednášek

Bouráme mýty, prezentujeme fakta.

Cyklus vzdělávacích přednášek pro ty, které zajímá vše kolem zemědělství, krajiny a venkova. Přijďte si poslechnout aktuální informace ze světa polí, sadů, luk a rybníků a poznat se osobně se zajímavými výzkumníky i lidmi z praxe.

Přednášky připravujeme ve spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními organizacemi Ministerstva zemědělství a oborovými nevládními organizacemi.