Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Přednášky, konference

Konference Kůrovcová kalamita... České lesnictví na rozcestí?

15.–16. 9. 2020, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Konference Kůrovcová kalamita... České lesnictví na rozcestí?České lesnictví stojí v současnosti na historickém rozcestí. Stále více se dostávají do popředí v mediální zkratce problémy, které si lesníci v uplynulých staletích byli schopni více či méně vyřešit vlastními silami. Hlavním lesnickým problémem dneška nejsou jen suchem oslabené lesní porosty, kůrovcová kalamita či nedostatek pracovních sil. Kardinálním problémem je také legislativní mechanismus v lesním hospodářství a nejednotnost lesnického stavu v komunikaci, obraně vlastních zájmů a konečně i odborných postupů při likvidaci kalamity a následného zakládání nových porostů hospodářských lesů.

> více o konferenci, online registrace

 

Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

5.–6. 11. 2020, Národní zemědělské muzeum Praha

konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictvíMezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. ... 

> více o konferenci, online registrace

 

Záznamy přednášek z cyklu Zvědaví a dalších najdete na YouTube kanálu Národního zemědělského muzea.

Sledujte záznamy přednášek na YouTube 

 

Proběhlo:

2020

 
7. 1. – 17. 3. 2020 Dějiny zahradního umění, cyklus přednášek Zdeňka Nováka

2019

 
12.–15. 11. 2019

Týden vědy a techniky

15. 11. 2019

konference Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869. 150 let rakouského říšského vodního zákona – historické aspekty a aktuální problémy

27. 9. 2019  Noc vědců v Národním zemědělském muzeu: Zemědělská věda – šetrně k planetě

> 12 přednášek zástupců resortních výzkumných ústavů na aktuální zemědělská témata

27. 4. 2019

Bylinkový den – přednášky  

15. 1.–16. 4. 2019

Historie zahradní architektury, cyklus přednášek Zdeňka Nováka

2018

 
8.–29. 11. 2018

Pěstujme a jezme zdravě (z cyklu Zvědaví)

8.–9. 11. 2018

Agrarian History Conference Prague 2018: Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě

6.–11. 11. 2018

Týden vědy a techniky AV ČR

5. 10. 2018

Noc vědců

26. 4.–17. 5. 2018 

Voda a půda jako společenské dilema (z cyklu Zvědaví)

26. 4. 2018  Voda a půda jako společenské dilema

3. 5. 2018  Úroda vs. úrodnost

10. 5. 2018  Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17. 5. 2018  Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

24. 5. 2018  Kam mizí voda a půda z české krajiny

31. 5. 2018  Klimatické změny: malé i velké bitvy

21. 4. 2018 Bylinkový denpřednášky

 


Fotoalbum