Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Přednášky, konference

8. – 9. 11. 2018

Agrarian History Conference Prague 2018:

Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě

více informací o konferenci, online registrace

 

 

26. 4. – 17. 5. 2018

Voda a půda jako společenské dilema

Z(věda)ví logoCyklus odborných přednášek o významu půdy a vody v zemědělské krajině pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou.

Cyklus přednášek byl připraven ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. Vstup je zdarma.

Videozáznamy přednášek cyklu najdete již brzy na YouTube kanálu Národního zemědělského muzea. Přihlaste si odběr, ať Vám neutečou.

 

Voda a půda jako společenské dilema, přednáškový cyklus Zvědaví
26. 4. 2018 Voda a půda jako společenské dilema

17:00 – 18:00 Od meliorační trubky k ptačímu parku (Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká ornitologická společnost)

18:00 – 19:00 Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny (Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

> více informací, fotogalerie

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví
3. 5. 2018  Úroda vs. úrodnost

17:00 – 18:00 Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost (Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

18:00 – 19:00 Klikatá cesta za rovnováhou (Ing. Martin Hutař, ekologický producent)

více informací, fotogalerie

Voda a půda jako společenské dilema, přednáškový cyklus Zvědaví
10. 5. 2018  Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00 – 18:00 Co chybí české krajině. Léčba a prevence (Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk)

18:00 – 19:00 Cesta do krajiny vede kolem nás všech (Ing. Kateřina Zímová, nezávislá krajinná ekoložka, CooLAND z.s.)

více informací, fotogalerie

Voda a půda jako společenské dilema, přednáškový cyklus Zvědaví
17. 5. 2018  Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00 – 18:00 Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem (Ing. Jaroslav Záhora CSc., MENDELU)

18:00 – 19:00 Půda jedová (Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova Univerzita)

více informací, fotogalerie

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví
24. 5. 2018  Kam mizí voda a půda z české krajiny

17:00 – 18:00 Význam půdy pro zadržení vody v krajině (Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.)

18:00 – 19:00 Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení (Ing. František Pavlík, PhD., Státní pozemkový úřad)

více informací, fotogalerie

31. 5. 2018  Klimatické změny: malé i velké bitvy

17:00 – 18:00 Klima a krajina: Z partnerů soupeři (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU, CzechGlobe)

18:00 – 19:00 Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl (Daniel Pitek, soukromý zemědělec)

> více informací, fotogalerie

Bouráme mýty, prezentujeme fakta.

Cyklus vzdělávacích přednášek pro ty, které zajímá vše kolem zemědělství, krajiny a venkova. Přijďte si poslechnout aktuální informace ze světa polí, sadů, luk a rybníků a poznat se osobně se zajímavými výzkumníky i lidmi z praxe.

Přednášky připravujeme ve spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními organizacemi Ministerstva zemědělství a oborovými nevládními organizacemi.