> program konference

> organizátoři, kontakt

> organizační informace

 

Konference se koná u příležitosti uplynutí sto padesáti let od přijetí říšského zákona č. 93/1869 ř.z. ze dne 30. května 1869, jenž se týče ustanovení o právě vodním, vyhrazených zákonodárství říšskému. Konference se zaměří na proměny vodního práva a oblastí lidské činnosti upravených jmenovaným říšským zákonem a bude se věnovat tématu vody jako ohroženého přírodního zdroje a vody jako existenční nutnosti pro život a pro trvale udržitelný rozvoj.

Téma proponované konference je koncipováno široce a komplexně. Záměrem organizátorů je, aby odborné setkání nejen přispělo k rekapitulaci současného stavu zpracování problematiky a v rámci historického výzkumu prezentovalo relevantní prameny archivní a muzejní povahy, ale rovněž poskytlo příležitost vnést do stávajícího diskurzu další aspekty a pohledy. Příspěvky by měly ideálně pokrývat období 1869–1975, možné a žádoucí jsou však rovněž časové přesahy.

Konference bude sledovat vývoj vodního zákonodárství v širokých mezioborových souvislostech s poukázáním na aktuální otázky vodního hospodářství a vody a vodních zdrojů jako existenčního tématu pro lidstvo. Pořadatel této konference se bude snažit o důstojné připomenutí významného výročí vzniku moderních vodoprávních předpisů. Organizační výbor konference se těší na Váš zájem a na podnětnou spolupráci.

> celý text call for papers (pdf)

 
Program konference

DOPOLEDNÍ BLOK

9.30–10.00 Registrace účastníků

10.00–10.30 Zahájení konference. Úvodní slovo.

10.30–10.45 Vstupní přednáška – Michael Urban: Říšský vodní zákon z roku 1869

10.45–11.05 Arnošt Kult: Veřejný charakter povrchových vod – historický přehled příslušné právní úpravy

11.05–11.25 Michael Urban: Několik poznámek k vývoji vodního práva na Slovensku

11.25–11.45 Jan Husák, Pavel Mašláň: Hrazení bystřin na Valašsku

11.45–12.05 Josef Nachlinger: Spolek Vltavan v Purkarci

12.05–13.05 Přestávka na oběd

ODPOLEDNÍ BLOK

13.05–13.45 Komentovaná prohlídka expozice NZM: Voda v krajině

13.45–14.05 Pavel Rosendorf: Vývoj znečištění vod dusíkem a fosforem s ohledem na změny v zemědělském hospodaření od roku 1960 po současnost

14.05–14.25 Jana Melcrová: Barokní odvodňovací systém loveckého zámku Ohrada

14.25–14.45 Pavel Novák: Voda v zámeckém parku na Kačině

14.45–15.05 Jana Jakubská: Prameny ke studiu využívání vodních toků a hrazení bystřin na pracovišti Národního zemědělského muzea – Sbírka Archiválie

15.05–15.25 Michaela Brachtlová Zeinerová: Hrazení bystřin a využití vodních toků (Fotoarchiv NZM)

15.25 Závěr konference. Diskuse. Promítání filmu Poslední vor (1971), fakultativně 

Moderuje: Jiří Šouša, jr. 

Konference Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869 (2019)

 

Organizační výbor:

Bc. Jana Jakubská; Mgr. Bc. Michael Urban 

 

Kontakt:

jana.jakubska@nzm.czMisaUrban@seznam.cz 

 

Organizační informace:
  • místo konání: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7
  • datum konání: 15. listopadu 2019
  • registrace na konferenci byla již uzavřena
  • konferenční poplatek činí 100 Kč a zahrnuje náklady na organizaci konference a vydané konferenční materiály
  • konferenčními jazyky jsou čeština a slovenština
  • možnost prezentace prostřednictvím dataprojektoru zajištěna
  • maximální délka referátu je 15 minut
  • předpoklad publikování příspěvků

1. 1. – 23. 12. Út–Ne 9:00–17:00

Zobrazit celou otevírací dobu objektu

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.