Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Projekty IROP

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

 

Dokončené projekty

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

Národní zemědělské muzeum Valtice, červen 2019V úterý 18. června proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích. V rámci projektu financovaného z evropských fondů vznikly tři nové expozice – Národní expozice vinařstvíTajemný život v půdě a v novém podání také Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizace areálu přinesla i lepší podmínky pro uložení sbírkových předmětů a práci kurátorů. Ze všech projektů IROP, v nichž uspělo Národní zemědělské muzeum, je ten valtický jako první dokončený, a to v plánovaném termínu.

Projekt je v době udržitelnosti od 21. 4. 2020 do 20. 4. 2025.

> více informací o projektu, fotogalerie z rekonstrukce i slavnostního otevření

> tisková zpráva (11. 6. 2019)

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě 

Místem realizace předkládaného projektu je Ostrava, atraktivní lokalita Dolní oblast Vítkovice. Jedná se o dvě haly (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu), které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a dnes slouží jako sklady. Obě stávající haly se nacházejí v městské památkové zóně Ostrava–Vítkovice, avšak nejedná se o NKP ani o kulturní památku. Po rekonstrukci sem muzeum přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

Ukončení projektu: 31. 5. 2020

> více informací o projektu

> tisková zpráva (14. 9. 2020)

 

Projekt Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Cílem projektu je v první řadě ochrana kulturního dědictví v podobě sbírkových předmětů NZM. Této ochrany bude dosaženo prostřednictvím vybudování nového objektu provozně nízkonákladového depozitáře, který bude splňovat všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů pro budoucí generace. Výstavba nového depozitáře pak mimo jiné zajistí:

  • posílení ochrany kulturního dědictví (lepší podmínky pro sbírkové předměty);
  • efektivnější způsob evidence sbírkových předmětů;
  • zpřístupnění uložených předmětů pro badatelské účely.

Ukončení projektu: 30. 11. 2021

> více informací o projektu

tisková zpráva (24. 11. 2021)