Proti korupci


Národní zemědělské muzeum, s. p. o., zřídilo pro účely oznámení korupčního jednání, a to z jakékoliv strany, e-mailovou adresu protikorupci@nzm.cz.

Všechna podaná oznámení o podezření z korupčního jednání budou zaevidována do elektronického systému spisové služby a neprodleně poté postoupena odpovědné osobě NZM. Odpovědná osoba NZM oznámení prošetří. Na základě návrhu vyhodnotí odpovědná osoba oznámení některým z následujících způsobů:

  • vyhodnotí oznámení jako nedůvodné,
  • rozhodne o učinění interních nápravných resp. preventivních opatření, která povedou k odvrácení nebo snížení újmy,
  • nasvědčuje-li výsledek šetření tomu, že by oznámeným jednáním mohla být naplněna skutková podstata některého trestného činu, předá záležitost orgánům činným v trestním řízení.

O způsobu řešení oznámení vyrozumí oznamovatele, pokud oznamovatel v oznámení uvedl kontaktní údaje. Veškerá oznámení včetně informací o učiněných opatřeních jsou souhrnně předkládána generálnímu řediteli NZM podle jejich charakteru (pro informaci nebo k projednání). Oznámení budou v NZM vyřízená do 30 dnů od data podání.

NZM se zavazuje zajistit ochranu osobních a identifikačních údajů oznamovatele, s výjimkou  předání oznámení k řešení orgánů činným v trestním řízení.

Související dokumenty ke stažení níže:

Etický kodex ICOM (pdf)

Systém prevence a potírání korupce (pdf)

Usnesení vlády (pdf)

Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu (pdf)

Tabulka plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí NZM ke dni 8. 2. 2017 (pdf)

Tabulka plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí NZM ke dni 30. 6. 2017 (pdf)

Tabulka plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí NZM za 2. pololetí 2017 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří NZM za 1. pololetí roku 2018 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2018 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2019 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2019 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2020 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2020 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2021 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2021 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2022 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2022 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2023 (pdf)

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2023 (pdf)


Soubory ke stažení

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.