Sbírka
Sbírkový fond NZM je významnou součástí kulturního dědictví a vědeckého poznání, které slouží nejen potřebám současné společnosti, ale má být uchováno i pro generace budoucí. Sbírkotvorná činnost, včetně následného zpracování sbírkového fondu, patří k základním aktivitám NZM.​

Sbírkový fond NZM tvoří Sbírka NZM zapsaná v Centrální evidenci sbírek (dále jen „CES“) pod evidenčním číslem NZM/002-05-10/225002 a doprovodná dokumentace k této Sbírce. Sbírkový fond je tvořen v souladu se zaměřením a působností poboček NZM. Sbírka NZM je členěna na oborové části („podsbírky“) a je sbírkou hmotných dokladů nebo jejich souborů vývoje zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování zemědělských produktů, dokladů vývoje českého venkova a vývoje kulturní krajiny české i zahraniční provenience, zejména však z území Čech, Moravy a Slezska.

Kurátor (podsbírky) je základním a rozhodujícím činitelem při tvorbě podsbírky, odborném zpracování a využívání sbírkových předmětů. Spolu s konzervátorem-restaurátorem tvoří základní tým pečující o dlouhodobé uchování sbírkových předmětů.

Tvorba Sbírky NZM je výsledkem koncepční sbírkotvorné činnosti vycházející ze zřizovací listiny NZM, charakteristiky Sbírky NZM v CES a z vědeckých poznatků jednotlivých poboček NZM.

Sbírka NZM je spravována podle Zákona 122/2000 Sb. Ke sbírkovým předmětům jsou pořizovány evidenční záznamy a je o nich pořizována další odborná písemná dokumentace a podle potřeby i dokumentace obrazová nebo zvuková. Sbírka NZM je odborně zpracovávána a prezentována ve stálých expozicích, na výstavách, prostřednictvím muzejních programů a muzejních publikací v rámci výchovné a vzdělávací činnosti muzea zajišťované vlastními zaměstnanci NZM nebo prostřednictvím jiných právnických či fyzických osob na základě platné dohody o dočasném přenechání sbírkových předmětů.

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.