České lesnictví stojí v současnosti na historickém rozcestí. Stále více se dostávají do popředí v mediální zkratce problémy, které si lesníci v uplynulých staletích byli schopni více či méně vyřešit vlastními silami. Hlavním lesnickým problémem dneška nejsou jen suchem oslabené lesní porosty, kůrovcová kalamita či nedostatek pracovních sil. Kardinálním problémem je také legislativní mechanismus v lesním hospodářství a nejednotnost lesnického stavu v komunikaci, obraně vlastních zájmů a konečně i odborných postupů při likvidaci kalamity a následného zakládání nových porostů hospodářských lesů.

Záštitu nad celostátní odbornou konferencí s mezinárodní účastí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Záznam z konference Kůrovcová kalamita... České lesnictví na rozcestí?

 
rychlé odkazy:

> organizační pokyny  > program  > online registrace

Zaměření konference:

Probíhající kalamita, způsobená celkovým oslabením lesních porostů, nedevastuje pouze ceny dřeva, ale celé lesní hospodářství v České republice. Jaká je budoucnost našeho lesního hospodářství? Jak zamezíme ztrátě smrkových porostů? Jaká lesnická, ekonomická a celospolečenská opatření je nutno prosazovat, aby bylo možné zajistit nové porosty na současných kalamitních plochách? Budou mít lesní hospodáři dostatek prostředků v dalších deceniích na ochranu přirozeně obnovovaných i nově uměle založených lesních kultur?

Odborný garant konference:

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Útvar lesní ochranné služby
zahradnik@vulhm.cz

Hlavní pořadatel konference a vědecká rada konference:

Hlavním pořadatelem konference je Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Zřizovatelem muzea je Ministerstvo zemědělství.
Ing. Zdeněk Novák | NZM
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., | VÚLHM
Ing. Jiří Houdek | NZM

Akreditace konference

Konference je akreditována v systému agroporadenství Ministerstva zemědělství a probíhá akreditace u Ministerstva vnitra.

Organizační výbor konference

Ing. Jiří Houdek, Ing. František Kučera, doc. Ing. Petr Zahradník CSc., Ing. Pavel Kitzberger, Ing. Václav Kinský

Organizační zajištění konference

Ing. Václav Kinský
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
zámek Ohrada – muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
e-mail: vaclav.kinsky@nzm.cz
Tel.: + 420 777 554 982

Místo konání konference

Národní zemědělské muzeum s. p. o.
zámek Ohrada – muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Konferenční sál muzea

> kudy k nám

Program  konference

> kompletní program ke stažení (pdf)

15. září 2020 | úterý

8:30–9:30 Registrace

9:30 Zahájení konference

10:00–12:00 I. blok příspěvků přednášejících | Diskuze

12:00–13:00 Oběd

13:00– 4:20 II. blok příspěvků přednášejících | Diskuze

14:20–14:30 Přestávka

14:30–16:30 III. blok

16:30–17:30 Diskuze, závěry konference

18:00 Večeře a společný lesnický večer

16. září 2020 | středa

8:30 Odjezd na exkurzi – parkoviště NZM před zámkem Ohrada

8:30–12:00 Exkurze – LS LČR Vodňany LHC Všeteč + Lesy města Písku LHC Písecké hory

12:00 „Lesnická svačina“ – zakončení exkurze, chata Živec

Organizační pokyny

1. Konference se koná ve dnech 15. a 16. září v areálu Národního zemědělského muzea Ohrada, v přednáškovém sále muzea. Registrace účastníků probíhá před vlastním jednáním konference dle časového harmonogramu akce.

2. Při registraci obdrží účastníci materiály konference.

3. Dopravu (cestovné) a ubytování vč. snídaně hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace. Pořadatelé zajistili pro účastníky přednostní ubytování v internátu SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou – pro nutnou rezervaci počtu jídel a ubytování zaškrtněte na listu A vaše požadavky. Ubytování je v dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením na chodbě.

Samozřejmě se účastník může samostatně ubytovat v jiných hotelech či ubytovnách. (viz www.hluboka.cz)

4. Účastnický poplatek konference činí 600,- Kč. Je stanoven v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a zahrnuje společný oběd a večeři v prvním jednacím dni konference. 

NEZAHRNUJE náklady na ubytování a stravné spojené s ubytováním (snídaně).

Poplatek za každého jednotlivého účastníka uhraďte převodním příkazem na účet č. 2837111/0710. Do poznámky prosím uveďte text „Kůrovec“ + příjmení účastníka.“

5. Fakturační adresa pořadatele:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
Bankovní spojení:
Česká národní banka – č. účtu: 2837111/0710
IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741

6. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku (Díl A) s potvrzením o zaplacení zašlete na adresu vaclav.kinsky@nzm.cz nejpozději do 9. září 2020 nebo se zaregistrujte online (rovněž do 9. září).

7. Kopii – vyplněnou vstupenku (díl B) vezměte s sebou k registraci jednotlivých účastníků (díl B s potvrzením platby přineste i v případě, že jste se hlásili online formulářem). Pokud se účastní více osob, vyplňte za každou osobu zvlášť. Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jednoho účastníka.

8. Nezúčastníte-li se konference, případně váš náhradník, účastnický poplatek vám nebude vrácen.

9. Přihlašujte se co nejdříve – počet účastníků je z organizačních důvodů omezen. Přijetí závazných přihlášek potvrzujeme. Zprávu obdrží také zájemci, jejichž požadavkům nebudeme moci z kapacitních důvodů vyhovět.

10. Změnu programu si pořadatelé vyhrazují.

 

Ministerstvo zemědělství, logo Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, logo   Lesy ČR logo  Lesnicko-dřevařská komora, logo    Česká lesnická společnost, logo   SVOL, logo   Lesy města Písku Lesnická škola v Písku matice logo

 

1. 7. – 31. 8. Po–Ne 9:00–18:00
1. 9. – 30. 9. Út–Ne 10:00–17:00
1. 10. – 27. 10. So, Ne 10:00–16:00
28. 10. Po 10:00–16:00

Zobrazit celou otevírací dobu objektu

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.