Příběh zemědělství – Praha

cyklus přednášek Nový pohled na dějiny zahradního umění

Termín konání: 18. 1. 2022 – 5. 4. 2022

cyklus přednášek Nový pohled na dějiny zahradního umění

Od ledna do dubna 2022 v Národním zemědělském muzeu probíhá cyklus deseti přednášek Zdeňka Nováka věnovaných dějinám zahradního umění.

Přednášky probíhají vždy v úterý od 17 do 19 hodin v přednáškovém sále v přízemí pražské budovy muzea. Videozáznam jednotlivých přednášek bude postupně zveřejněn na Youtube kanále NZM.

Vstup na přednášky je zdarma. 

 Vstup na přednášku bude umožněn pouze po předložení certifikátu o očkování nebo prodělání onemocnění covid-19. Děkujeme za pochopení. 

Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea, je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historie zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, kterou zastupoval jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.

Cyklus přednášek vznikl za podpory z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

Seznam přednášek:

18. 1. 2022

Zahrada a její nesmrtelní obyvatelé

25. 1. 2022

Ráj a zahrady související

1. 2. 2022

Italské zahrady humanismu a renesance

22. 2. 2022

Francouzské zahrady absolutismu I.

1. 3. 2022

Francouzské zahrady absolutismu II.

8. 3. 2022

Zahrada anglická, zahrada čínská a japonská

15. 3. 2022

Zahrada rokoková a anglo-čínská

22. 3. 2022

Zahrada krajinářská a přírodně krajinářská

29. 3. 2022

Zahrada malířsko-krajinářská

5. 4. 2022

Zahrady 20. století

cyklus přednášek