Publikace

Periodické publikace

Prameny a studie

Po celou  dobu  existence Národního zemědělského muzea byla zpracována celá řada historických témat a výzkumných úkolů. Nutnost zpracovat muzejní expozice z vývojového hlediska vedla ke studiu dějin zemědělství, potravinářského průmyslu a lesnictví od nejstarších dob po současnost. Dílčí výsledky pak byly postupně uveřejňovány ve Vědeckých pracích Zemědělského muzea a v edici Prameny a studie, které jsou vydávány od roku 1966. 

Původně se edice nazývala Prameny historie zemědělství a lesnictví a od roku 1978 došlo ke změně původního názvu na Prameny a studie. Jejich obsah se dá rozdělit na několik tematických okruhů. Objevují se zde: bibliografická zpracování, výsledky řešení výzkumných úkolů a jednotlivé studie, které měly přispět svými monografickými výsledky k poznání širších souvislostí ve vývoji českého zemědělství, lesnictví a potravinářství.

V roce 1993 došlo k přerušení ve vydávání souvislé řady tohoto periodika. Pokusy o obnovení se objevily v roce 1997, ale teprve rok 2006 byl tím přelomovým a již pod hlavičkou Národního zemědělského muzea Praha vyšlo 38. číslo Pramenů a studií (k výročí 115 let založení NZM) a další čísla postupně přibývají. Do budoucna je plánováno vydávat Prameny a studie jako pravidelné recenzované periodikum, a to dvakrát ročně. Jako časopis se bude věnovat různým tématům a možnost přispět svým článkem mají také i ostatní zájemci mimo NZM.

 

ISSN 0862 – 8483
Ev.č.: MK ČR E 18799
— zařazeno do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Dotazník pro recenzenty (doc ke stažení)

Pokyny pro autory

 

VYŠLO

2016

Prameny a studie č. 59 Lovecká sídla
Prameny a studie č. 58 různá témata

 

2015

Prameny a studie č. 57 různá témata
Prameny a studie č. 56 Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče
Prameny a studie č. 55 různá témata

 

2014

Prameny a studie č. 54 různá témata
Prameny a studie č. 53 Obory a bažantnice v kulturní historii
Prameny a studie č. 52 různá témata

 

2013

Prameny a studie č. 51 Z historie zemědělství IV.
Prameny a studie č. 50 Z historie zemědělství III.

 

2012

Prameny a studie č. 49 Z historie zemědělství II.
Prameny a studie č. 48 Z historie zemědělství I.

 

2011

Prameny a studie č. 47 Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci
Prameny a studie č. 46 Osobnosti v zemědělství

 

2010

Prameny a studie č. 45 Trvale udržitelný rozvoj
Prameny a studie č. 44 Alchymie v kuchyni

 

2009

Prameny a studie č. 43 Koně
Prameny a studie č. 42 Odkaz zahradního architekta F. Thomayera

 

2008

Prameny a studie č. 41 Zemědělství a 50. léta
Prameny a studie č. 40 Brambory

 

2007

Prameny a studie č. 39 Obchod

 

2006

Prameny a studie č. 38 115 let NZM