Časopis Prameny a studie

ISSN 0862-8483
Evidenční číslo: MK ČR E 18799

Časopis byl zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Etika publikování (pdf)
Pokyny pro autory (pdf)
> Recenzní posudek – formulář (pdf, docx)

> digitální knihovna NZM

Odborný profil a poslání časopisu

Recenzovaný odborný časopis Prameny a studie je vydáván od roku 1966, původně pod názvem Prameny historie zemědělství a lesnictví. Ke změně názvu došlo v roce 1978. V roce 1993 došlo k přerušení ve vydávání souvislé řady tohoto periodika. Pokusy o obnovení se objevily v roce 1997, ale teprve rok 2006 byl tím přelomovým, kdy vychází číslo 38 a další čísla postupně přibývají. 

Odborná profilace časopisu je odvozena z aktuálních potřeb soudobé historické vědy a muzeologie, současně však přináší i odborné příspěvky interdisciplinárního výzkumu dotýkající se problematik ryze současných, a to v souladu s Koncepcí vědy a výzkumu NZM.
Tematické oblasti časopisu:  
 • Muzeologie
 • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství 
 • Mechanizace zemědělství a lesnictví
 • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Venkov a zemědělství v umění
 • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů

Redakce přijímá texty psané v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. 

Periodicita

Časopis Prameny a studie vychází dvakrát ročně (příležitostně i vícekrát).

Vydavatel

Vydavatelem časopisu je Národní zemědělské muzeum, s. p. o., tradiční muzeum českých zemí s rokem svého vzniku 1918. Více k historii muzea.

Redakce

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
Výkonný redaktor: PhDr. Miloš Hořejš (Národní technické muzeum)
 

Redakční rada: 

 • prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha)
 • prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (Národní zemědělské muzeum, s. p. o.)
 • PhDr. Ľudovít Hallon, SrSc. (Historický ústav SAV)
 • PhDr. Miloš Hořejš (Národní technické muzeum)
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě)
 • Mgr. Lucie Kubásková (Národní zemědělské muzeum, s. p. o.) 
 • prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK)
 • doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.sc. (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo)
 • doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (AMBIS vysoká škola)
 • PhDr. Miloslav Sabol, Ph.D. (Historický ústav SAV)
 • Ing. Helena Smolová, Ph.D. (Česká akademie zemědělských věd)
 • doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
 • Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA (Česká akademie zemědělských věd)
 • doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
 • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav Akademie věd ČR)
Kontakt:

Redakce časopisu Prameny a studie
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 44
170 78 Praha 7

redakce@nzm.cz

Recenzní řízení

Prameny a studie jsou recenzovaným odborným časopisem. Odborné články a materiály publikované na jeho stránkách procházejí standardním anonymním recenzním řízením za účasti minimálně dvou nezávislých posuzovatelů. Teprve úspěšné zakončení recenzního řízení je předpokladem publikování redakci nabídnutých rukopisných textů.

Prameny a studie – jednotlivá čísla

Většinu čísel časopisu Prameny a studie lze zakoupit online (objednávku najdete po kliknutí na odkaz konkrétního čísla) či stáhnout ve formátu pdf. Cena poštovného a balného po ČR pro jednu publikaci činí 180 Kč, pro dvě a více publikací 250 Kč.

2022

Prameny a studie č. 72 různá témata

Prameny a studie č. 71 různá témata

Prameny a studie č. 70 různá témata

2021

Prameny a studie č. 69 různá témata

Prameny a studie č. 68 Voda v krajině

2020

Prameny a studie č. 67 různá témata

Prameny a studie č. 66 různá témata

2019

Prameny a studie č. 65 Agrární osvěta a vzdělávání v českých zemích a na Slovensku 18.–20. století
Prameny a studie č. 64 různá témata

2018

Prameny a studie č. 63 různá témata
Prameny a studie č. 62 různá témata

2017

Prameny a studie č. 61 různá témata
Prameny a studie č. 60 různá témata

2016

Prameny a studie č. 59 Lovecká sídla
Prameny a studie č. 58 různá témata

2015

Prameny a studie č. 57 různá témata
Prameny a studie č. 56 Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče
Prameny a studie č. 55 různá témata

2014

Prameny a studie č. 54 různá témata
Prameny a studie č. 53 Obory a bažantnice v kulturní historii
Prameny a studie č. 52 různá témata

2013

Prameny a studie č. 51 Z historie zemědělství IV.
Prameny a studie č. 50 Z historie zemědělství III.

2012

Prameny a studie č. 49 Z historie zemědělství II.
Prameny a studie č. 48 Z historie zemědělství I.

2011

Prameny a studie č. 47 Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci
Prameny a studie č. 46 Osobnosti v zemědělství

2010

Prameny a studie č. 45 Trvale udržitelný rozvoj
Prameny a studie č. 44 Alchymie v kuchyni

2009

Prameny a studie č. 43 Koně
Prameny a studie č. 42 Odkaz zahradního architekta F. Thomayera

2008

Prameny a studie č. 41 Zemědělství a 50. léta
Prameny a studie č. 40 Brambory

2007

Prameny a studie č. 39 Obchod

2006

Prameny a studie č. 38 115 let NZM

 

Starší ročníky časopisu Prameny a studie

> digitální knihovna Národního zemědělského muzea


Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.