Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Podsbírky

Botanická

Podsbírka vznikala po celou dobu trvání valtické pobočky Národního zemědělského muzea. Základem podsbírky je soubor semen z daru J. Prokopa, univerzitního zahradníka, který ji NZM daroval r. 1971. ... více

Doprava a zdroje energie

Počátek jejího vzniku spadá do 50. let dvacátého století. To získalo Zemědělské muzeum do svých sbírek motorový pluh Praga K 5, čímž byl položen základ k jejímu rozvoji. ... více

Etnografie

Po osamostatnění se od Národopisného muzea v roce 1918 již Československé zemědělské muzeum odkoupilo od Národopisné společnosti část předmětů, které se tak staly nejstarší částí sbírek muzea, potažmo i etnografické sbírky. ... více

Fotoarchiv

Sbírky fotoarchivu dokumentují nejen historický vývoj zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, ale také práci a způsob života vesnického obyvatelstva. ... více

Gastronomie

V intencích současné sbírkotvorné koncepce NZM by nově vznikající podsbírka Gastronomie měla svým způsobem zastřešovat podsbírky ostatní. ... více

Knihy – staré tisky

Knihovna NZM je významnou součástí systému knihoven jakožto specializovaná knihovna v oblasti zemědělství. Tato knihovna má význam pro zajištění přístupu k odborným informacím a ... více

Květinářství

Podsbírka vznikala po celou dobu trvání valtické pobočky Národního zemědělského muzea, je však dosud značně neúplná. ... více

Lesnictví

Podsbírka lesnictví byla tvořena od počátku 20. století v rámci zemědělského muzea pro potřeby prezentace soudobého lesnictví jako dynamicky se rozvíjejícího oboru. ... více

Modely staveb

Podsbírka modelů venkovských staveb patří k nejmenším podsbírkám NZM. Jedná se o modely staveb nebo jejich součástí, případně technických zařízení.  ... více

Myslivost

Podsbírka Myslivost je největší podsbírkou Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejstarší částí podsbírky je původní ohradský fond, jenž byl na loveckém zámku shromažďován od roku 1842, ... více

Numizmatika

Podsbírka patří spíše k menším sbírkám muzea. Jednotný počet zahrnuje medaile, odznaky, plakety, mince, chmelové a robotní známky, ale i sádrové předlohy či razidla. ... více

Obchod

Podsbírka obchodu byla zapsaná do CES v roce 2006. Projekt na vybudování muzea obchodu byl však již plánován mnohem dříve, bohužel zanikl s bývalou ČSSR. ... více

Obrazy

První obrazy a kresby se objevily ve sbírkovém fondu Československého zemědělského muzea – ústavu pro studium a povznesení venkova (ČZM) již v meziválečném období. ... více

Ovocnictví

Podsbírka vznikla částečně převedením předmětů z NZM Kačina a vlastním sběrem po celou dobu trvání pobočky NZM Valtice. ... více

Potravinářská výroba

Podsbírka Potravinářská výroba patří k jedné z mladších podsbírek, která byla v NZM systematicky budována. Podsbírka začala být tvořena až od 60. let 20. století ... více

 

Rostlinná výroba I.

Početnou skupinu  podsbírky tvoří ruční zemědělské nářadí, mnohé pochází z druhé poloviny 19. století. Zastoupeny jsou rovněž modely různého ručního nářadí. ... více

Rostlinná výroba II.

Podsbírka tvoří základ zemědělských sbírek NZM. Jedná se o podsbírku nejstarší, která se začala vytvářet ihned od vzniku zemědělského muzea. ... více

 

Rybářství

Podsbírka Rybářství je druhou nejmladší podsbírkou v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejstarší součástí podsbírky je původní ohradský fond. Obsahuje suché preparáty ryb zhotovené v druhé polovině 19. století Václavem Špatným. ... více

Řemesla

K nejvýznamnějším souborům podsbírky patří kolekce kolovratů čítající více jak 50 kusů a hoblíků v počtu přes 40 kusů. Podsbírka řemesel byla budována od samého počátku existence NZM, ... více

Vinařství

Podsbírka vznikla převedením předmětů z NZM Kačina a vlastním sběrem po celou dobu trvání pobočky NZM Valtice. Mezi nejvýznamnější sbírkové předměty bezesporu patří staré dřevěné vinařské lisy, ... více

Zelinářství

Podsbírka vznikala po celou dobu trvání valtické pobočky Národního zemědělského muzea, jejími nejvýznamnějšími předměty jsou dřevěný rýč s železným kováním a soubor zvonů na chřest ... více

Zoologie

Podsbírka Zoologie byla založena na konci roku 2015. Vytvoření zoologické sbírky navazuje na původní záměr správců muzea vytvořit zoologické sbírky mapující středoevropskou faunu, nikoliv jen lovnou zvěř. ... více

Živočišná výroba

Základ muzejní sbírky NZM tvoří předměty z Jubilejní zemské výstavy v roce 1891, z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895, ... více

Životní prostředí

Životní prostředí je nově vytvořenou podsbírkou Národního zemědělského muzea. Tato sbírka je založena na části bývalé podsbírky Přírodní podmínky, věda a školství ... více