Podsbírka Zoologie


Historie podsbírky

Podsbírka zoologie vznikla v roce 2015 vyčleněním sbírkových předmětů zoologické povahy ze stávajících podsbírek Myslivosti a Lesnictví. Její koncepce vychází z původního záměru správců muzea vytvořit zoologické sbírky mapující středoevropskou faunu, nikoliv jen lovnou zvěř. Primárně se zaměřuje na faunu Česka potažmo střední Evropy (s výjimkou Sallačovy sbírky exotických druhů jelenovitých a turovitých) a v současnosti obsahuje více než 4 000 předmětů.

Podsbírka zoologie v sobě zahrnuje sbírky mammalogické, ornitologické, entomologické a výše zmíněnou Sallačovu sbírku. Nejrozsáhlejší je sbírka ornitologická obsahující cenný dokladový materiál, jako jsou vzácné zálety (sýkora azurová, husa krátkozobá či čírka úzkozobá) či holotyp „sůvy šumavské“, ve skutečnosti tmavé barevné fáze puštíka bělavého. Obsahuje též nejstarší datované preparáty celé podsbírky – pár supů bělohlavých z roku 1844.

Součástí podsbírky jsou rovněž zajímavé historické kuriozity, umělecky zpracovaná dioráma z 19. století či mobiliář k uložení sbírek hmyzu ze stejné doby. Tyto předměty dokladují dobové preparační technologie a estetické cítění. Sbírka je tak cenná nejen ze zoologického, ale i historického hlediska.

Významné sbírkové předměty

Sallačova sbírka paroží jelenovitých a rohů turovitých z celého světa obsahující mimo jiné lebku s parožím jelena Schömburgova (Rucervus schomburgki) a lebku s rohy zubra kavkazského (Bos bonasus caucascus), ornitologická sbírka včetně vzácných záletů ptáků (čírka úzkozobá Anas angustirostris a jiné), preparát norka evropského (Mustela lutreola, jeden z pouhých tří jednoznačně doložených preparátů v Česku). 

Kurátorka podsbírky

Mgr. Marie Voldřichová

kontakt: 770 164 411, marie.voldrichova@nzm.cz

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.