Podsbírka Zemědělství a umění


Historie podsbírky

Podsbírka Zemědělství a umění vznikla spojením dvou tradičních podsbírek NZM pod označením Obrazy a Numismatika, s nově vytvořeným sbírkovým fondem Chotkové. Ke sloučení výše zmiňovaných podsbírek přispěly dva základní faktory: 1) každou podsbírku tvoří specifické soubory předmětů, které mají úzkou vazbu na výtvarné umění nebo obory uměleckého řemesla, 2) většina předmětů z těchto podsbírek je deponována v NZM Kačina. Další styčný bod mezi rozmanitými skupinami předmětů obsaženými v podsbírce Zemědělství a umění představuje různá míra provázanosti s problematikou zemědělství. Jak bylo řečeno výše, historie podsbírky Zemědělství a umění se překrývá s osudy obrazové a numismatické sbírky NZM a příběhem chotkovského mobiliáře, který se v torzovité podobě zachoval na zámku Kačina. První obrazy a kresby se objevily ve sbírkovém fondu Československého zemědělského muzea (přímého předchůdce NZM) již v meziválečném období. Většina uměleckých děl se s ohledem na zaměření muzea inspirovala zemědělskou tematikou. V závěru 30. let 20. století získalo ČZM jedinečnou kolekci 157 obrazů, jejímž předchozím majitelem byl významný prvorepublikový politik Vavro Šrobár. Tzv. Šrobárovu sbírku tvoří v současnosti 153 děl realisticky zaměřených evropských malířů tvořících v rozmezí 16. až 19. století. K nejdůležitějším přírůstkům poválečného období patří rozsáhlé soubory etnograficky zaměřených kreseb, perokreseb a akvarelů od trojice autorů: Václava Šebeleho, Josefa Gruse a Jaroslava Spirhanzla Duriše. Řadu děl získalo mezi roky 1945–1989 zemědělské muzeum darem od nejrůznějších státních institucí, v prvé řadě ministerstva zemědělství. Rovněž v numismatické části podsbírky Zemědělství a umění dominují předměty, jež po tematické stránce souvisí se zemědělstvím. Kdy začalo muzeum medaile, odznaky, plakety, mince, chmelové a robotní známky nebo razidla systematicky shromažďovat, se přesně neví. Naprostá většina numismatických předmětů je domácí provenience a jen malá část pochází ze zahraničí. Řadu z nich muzeum získalo prostřednictvím darů od nejrůznějších tuzemských institucí, organizací a spolků (např. ministerstva zemědělství, Jednoty českých hospodářských společenstev, Ústřední hospodářské společnosti pro Slezsko nebo Zemědělské jednoty). Nejmenší část nové podsbírky tvoří soubor mobiliárního vybavení (cca 155 sbírkových předmětů) ze zámku Kačina, jenž se na tomto památkovém objetu dochoval po hraběcím rodu Chotků. Vedle historických nábytkových kusů jsou zde zastoupeny i ukázky sochařské tvorby (např. originální sádrové plastiky českých panovníků od sochaře Josefa Calasanzy Maxe).

 

Významné sbírkové předměty

Nejhodnotnější část celé podsbírky přestavuje takzvaná Šrobárova obrazová sbírka. Tuto jedinečnou kolekci výtvarného umění tvoří v současnosti 153 děl realisticky orientovaných malířů, kteří reprezentují významné umělecké slohy, směry a školy spojované s historií evropského malířství v širokém časovém rozmezí od 16. do konce 19. století. Menší část kolekce představují kvalitní kopie obrazů velkých barokních mistrů Petruse Pauluse Rubense, Anthonise van Dycka, Jacoba Jordaense nebo Rembrandta van Rijn.

Kurátor podsbírky

Mgr. Martin Vlček

kontakt: 770 112 372, martin.vlcek@nzm.cz

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.