Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace


Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)

Hlavní řešitel za NZM: Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.

Zahájení: 2018

Dokončení: 2022

Klíčová slova: Bohemia; Moravia; Silesia; Cultural Heritage; Culinary Heritage; Gastronomy; Regional Identities; National Identities; Education; Presentation

Specifický cíl: Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví na území s historickými hodnotami. Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Cíl: Stěžejním cílem projektu je dokumentace, výzkum a poznání specifického vývoje kulinární kultury, zejména stravování (pokrmů, nápojů) a jeho tradiční přípravy a podávání jako součásti historického národního, regionálního a lokálního kulturního dědictví českých zemí. Dílčím cílem projektu je prezentace výsledků výzkumu a dokumentace odborné veřejnosti prostřednictvím publikací, odborných textů a workshopů. Posláním projektu je vytvoření předpokladů a nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a uchování kulinárního dědictví
s prokazatelnými hodnotami v kontextu národní a kulturní identity a současně s potenciálem využití ve společenské a ekonomické praxi: pro rozpoznání tradičních nápojů a pokrmů s potenciálem uznání za regionální/národní produkty. Pro naplnění výše uvedených cílů projektu budou realizovány: empirický výzkum na téma tradičních kulinárií ve společenské a individuální paměti, zaměřený na respondenty různého sociodemografického typu; šetření metodami orální historie.; experimentální příprava nápojů a pokrmů s užitím historických receptur, biosurovin a simulace technologií; analytický výzkum sensorických a strukturálních aspektů experimentálních vzorků; specificky zaměřená studijní databáze kulinárního dědictví (písemné, ikonografické, odkazové informace, literatura ad.). Projekt bude řešen standardními metodami aplikovaného výzkumu v oblasti historie a příbuzných oborů. Základní výzkum bude probíhat jen v nezbytné míře.

Předpokládané výsledky projektu:

  • 1x NmetC – certifikovaná metodika
  • 1x Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
  • 6x Jost – recenzovaný odborný článek
  • 1x A – audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
  • 5x B – odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
  • 2x E – uspořádání výstavy (specifický výsledek programu NAKI II)
  • 7x W – uspořádání workshopu
  • 1x M – uspořádání konference

 

Výstupy projektu: Veškeré uplatněné výstupy projektu jsou k dispozici v elektronické podobě zde.

Výstava Kulinární tradice moravských a slezských regionů – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kulinární tradice moravských a slezských regionů – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Výstava Kulinární tradice českých regionů – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kulinární tradice českých regionů – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.


Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.