Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Organizační struktura

Organizační struktura Národního zemědělského muzea platná od 1. 4. 2021.

 

> základní kontakty muzea

> všichni zaměstnanci muzea

 

Generální ředitel

 

Ing. Zdeněk Novák

220 308 247

zdenek.novak@nzm.cz

Náměstci generálního ředitele

náměstek pro muzeologii a ředitel pobočky Kačina

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

724 412 266

pavel.dousa@nzm.cz

náměstkyně pro řízení sekce provozně-ekonomické

Ing. Dita Drozdová

220 308 461, 607 093 334

dita.drozdova@nzm.cz

náměstek pro prezentaci a ředitel pobočky Praha

Ing. Jiří Houdek

724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

 

 

Oddělení vědy a výzkumu

vedoucí oddělení

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.

220 308 322, 778 880 633

jitka.sobotkova@nzm.cz

Kontrolor

kontrolor, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Václav Šeferna 

220 308 392,  778 772 335

vaclav.seferna@nzm.cz

Náměstek pro muzeologii

náměstek pro muzeologii a ředitel pobočky Kačina

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

724 412 266

pavel.dousa@nzm.cz

Oddělení muzeologie

vedoucí oddělení

Mgr. Lucie Kubásková

702 139 590

lucie.kubaskova@nzm.cz

Oddělení ochrany sbírky

 

vedoucí oddělení

Mgr. Dana Janotová

771 122 854

dana.janotova@nzm.cz

Náměstkyně pro řízení sekce provozně-ekonomické

náměstkyně pro řízení sekce provozně-ekonomické

Ing. Dita Drozdová

220 308 461, 607 093 334

dita.drozdova@nzm.cz

 

Oddělení ekonomiky a personalistiky

vedoucí oddělení

Ing. Hana Kabíčková

 220 308 343, 778 493 187

hana.kabickova@nzm.cz

Referát účetnictví a daní

vedoucí referátu

Alena Dubová

220 308 159, 776 438 874

alena.dubova@nzm.cz

Oddělení pro veřejné zakázky

vedoucí oddělení

Mgr. Václav Šeferna

 

220 308 392, 778 772 335

vaclav.seferna@nzm.cz

 

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

vedoucí oddělení

Ing. Josef Praks

775 898 532

josef.praks@nzm.cz

Investiční referát

 

vedoucí investičního referátu

Ing. Blanka Příkopová

777 170 462 blanka.prikopova@nzm.cz

Referát ICT

 

vedoucí referátu 

Lukáš Kovalský

220 308 159, 773 767 182

lukas.kovalsky@nzm.cz

Náměstek pro prezentaci a ředitel pobočky Praha

náměstek pro prezentaci a ředitel pobočky Praha

Ing. Jiří Houdek

724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

Oddělení marketingově-obchodní

vedoucí oddělení

Bc. Lenka Dlabolová

773 451 012

lenka.dlabolova@nzm.cz

Oddělení prezentace

vedoucí oddělení

Jana Kadlecová

220 308 328, 602 635 915

jana.kadlecova@nzm.cz

Oddělení produkční

vedoucí oddělení

Mgr. Kateřina Čapounová

220 308 172, 602 522 335

katerina.capounova@nzm.cz

Oddělení provozně-investiční

vedoucí oddělení

Ing. arch. Jana Valešová

220 308 393, 727 827 608

jana.valesova@nzm.cz

Pobočka Kačina

ředitel pobočky

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

724 412 266

pavel.dousa@nzm.cz

Oddělení provozně-produkční

vedoucí oddělení

Monika Steklá

777 363 279

monika.stekla@nzm.cz

Oddělení odborné

vedoucí oddělení

Mgr. Klára Linhartová

770 186 054

klara.linhartova@nzm.cz

Pobočka Čáslav

ředitel pobočky

Ing. Vladimír Michálek

604 236 611

vladimir.michalek@nzm.cz

Pobočka Ohrada

ředitel pobočky

Ing. Jiří Houdek

724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

Oddělení odborné

vedoucí oddělení a zástupce ředitele pobočky

Ing. Václav Kinský

773 765 161

vaclav.kinsky@nzm.cz

Provozní oddělení

vedoucí oddělení

Pavel Beneš

770 164 410

pavel.benes@nzm.cz

Pobočka Valtice

ředitel pobočky

Ing. Vilém Křeček

606 732 816

vilem.krecek@nzm.cz

Pobočka Ostrava

ředitel pobočky

Mgr. Ivan Berger

776 137 144

ivan.berger@nzm.cz