Seznam kontaktů

Pavel Beneš
vedoucí oddělení
+420 770 164 410
pavel.benes@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
vedoucí odd., knihovník, knihovna

Markéta Ballová
+420 606 648 449
marketa.ballova@nzm.cz
NZM Čáslav
-
kurátorka, podsbírka Rostlinná výroba II

Michal Beneš

michal.benes@nzm.cz
NZM Praha
-
koordinační, programový a projektový pracovník

Ivan Berger
ředitel pobočky Ostrava
+420 776 137 144
ivan.berger@nzm.cz
NZM Ostrava
-
ředitel pobočky Ostrava

Kateřina Čapounová
vedoucí oddělení
+420 773 451 013
katerina.capounova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
vedoucí oddělení produkce

Jiří Čejka
+420 770 158 626
jiri.cejka@nzm.cz
NZM Čáslav
-
Správce areálu Čáslav

Lenka Dlabolová
vedoucí oddělení
+420 773 451 012
lenka.dlabolova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení marketingově-obchodní
vedoucí oddělení

Pavel Douša
náměstek pro muzeologii a ředitel pobočky Kačina
+420 724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM Kačina
-
náměstek pro muzeologii, ředitel pobočky Kačina

Dita Drozdová
náměstek pro řízení sekce provozně ekonomické
+420 607 093 334
dita.drozdova@nzm.cz
NZM Praha
-
náměstek pro řízení sekce provozně ekonomické

Alena Dubová
+420 776 438 874
alena.dubova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky a personalistiky
vedoucí referátu účetnictví a daní

Martin Fiala

NZM Čáslav
-
opravář, restaurátor

Miroslav Fíla

NZM Čáslav
-
provozář

Tereza Fílová
+420 777 459 513
tereza.filova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a projektová pracovnice, referentka majetkové správy

Sylvie Foltová
+420 778 730 586
sylvie.foltova@nzm.cz
NZM Ostrava
-
finanční referentka a administrativní pracovnice

Hana Formánková
+420 770 147 344
hana.formankova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení vědy a výzkumu
odborná asistentka, sekretariát a podatelna

Michaela Grulich

michaela.grulich@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
muzejní edukátor

Dana Havelková
+420 770 183 777
dana.havelkova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení evropských dotací a stavebních investic
administrátorka projektů

Pavla Heřmanová
+420 773 451 014
pavla.hermanova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
rozpočet

Štěpánka Chlustinová
+420 724 873 115
stepanka.chlustinova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky a personalistiky
referentka majetku

Jaroslav Chovan
+420 778 747 182
jaroslav.chovan@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ochrany sbírky
operátor termokomory, konzervátor

Jana Jakubská
+420 771 122 852
jana.jakubska@nzm.cz
NZM Praha
oddělení muzeologie
kurátorka fondu Archiválie

Romana Janíková
+420 601 057 821
romana.janikova@nzm.cz
NZM Valtice
-
asistentka ředitele, knihovnice, knihovna

Dana Janotová
vedoucí oddělení
+420 771 122 854
dana.janotova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ochrany sbírky
vedoucí oddělení

Jana Jírovcová
+420 777 457 040
jana.jirovcova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátorka, podsbírka Živočišná výroba

Helena Jura
+420 770 155 512
helena.jura@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
muzejní edukátor

Hana Kabíčková
+420 778 493 187
hana.kabickova@nzm.cz
NZM Praha
-
kontrolor

Jana Kadlecová
vedoucí oddělení
+420 602 635 915
jana.kadlecova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení prezentace
vedoucí oddělení

Jana Kalášková
+420 778 522 638
jana.kalaskova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení muzeologie
asistentka oddělení muzeologie

Ivana Kinská
+420 770 183 117
ivana.kinska@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
lektorka, lektorské programy NZM Ohrada

Václav Kinský
ředitel pobočky Ohrada
+420 773 765 161, +4
vaclav.kinsky@nzm.cz
NZM Ohrada
-
ředitel pobočky Ohrada

Petr Kohoutek

petr.kohoutek@nzm.cz
NZM Čáslav
-
konzervátor

Petr Konečný
+420 775 880 927
petr.konecny@nzm.cz
NZM Praha
oddělení pro veřejné zakázky a právní agendu
administrátor veřejných zakázek

Šárka Kopecká
+420 731 233 520
sarka.kopecka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční, koordinační, projektová a programová pracovnice

Magdalena Kořenská
+420 777 363 396
magdalena.korenska@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
manažerka expozice Gastronomie, kurzy vaření

Lukáš Kovalský
+420 773 767 182
lukas.kovalsky@nzm.cz
NZM Praha
-
vedoucí referátu ICT, správce informačních a komunikačních technologií

Tamara Kroupová
+420 603 256 618
tamara.kroupova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
koordinační, projektová a programová pracovnice, pronájmy

Marta Krusberská
+420 778 454 913
marta.krusberska@nzm.cz
NZM Ostrava
-
archeoložka, kurátorka, podsbírka Archeologie zemědělství

Vilém Křeček
ředitel pobočky Valtice
+420 606 732 816
vilem.krecek@nzm.cz
NZM Valtice
-
ředitel pobočky Valtice, kurátor, podsbírky Zelinářství a Květinářství

Lucie Kubásková
vedoucí oddělení
+420 702 139 590
lucie.kubaskova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení muzeologie
vedoucí oddělení muzeologie, kurátorka podsbírky Potravinářská výroba

Tomáš Kubeš
+420 773 789 838
tomas.kubes@nzm.cz
NZM Praha
oddělení provozně-investiční
manažer expozic

Eduard Kubů

eduard.kubu@nzm.cz
NZM Praha
oddělení vědy a výzkumu
koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník a projektový manažer

Monika Kuldová
+420 778 423 429
monika.kuldova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné oddělení
konzervátorka

Roman Kváč

roman.kvac@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
technický pracovník a provozář

Klára Linhartová
vedoucí oddělení
+420 770 186 054
klara.linhartova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
vedoucí oddělení, kurátorka podsbírky etnografie a obchodu

Michaela Lubová
+420 773 106 197
NZM Valtice
-
pokladní

Marie Machová
+420 770 183 118
marie.machova@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
produkční

Hana Malíková
+420 720 822 082
hana.malikova@nzm.cz
NZM Ostrava
-
muzejní pedagožka

Alžběta Mandelová
+420 720 068 680
alzbeta.mandelova@nzm.cz
NZM Praha
-
Muzejní edukátor

Jana Melcrová
+420 728 229 745
jana.melcrova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátorka, podsbírka Myslivost

Daniela Mertlová
+420 607 039 762
daniela.mertlova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
dokumentátorka

Milada Mezzeiová Šmídová
+420 601 075 094
milada.smidova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky a personalistiky
projektová manažerka

Vladimír Michálek
ředitel pobočky Čáslav
+420 604 236 611
vladimir.michalek@nzm.cz
NZM Čáslav
-
ředitel pobočky NZM Čáslav, kurátor, podsbírka Zemědělská technika

Edita Mikolášková
+420 724 983 023
edita.mikolaskova@nzm.cz
NZM Kačina
-
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

Robert Mochťák

robert.mochtak@nzm.cz
NZM Valtice
-
konzervátor

Lucie Nečasová
+420 724 869 488
lucie.necasova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení marketingově-obchodní
marketingová specialistka

Aneta Nejedlíková

aneta.nejedlikova@nzm.cz
NZM Valtice
-
muzejní edukátor

Jiří Netík
+420 773 747 599
jiri.netik@nzm.cz
NZM Praha
oddělení provozně-investiční
technický pracovník

Pavla Neumanová
+420 770 112 372
pavla.neumanova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
knihovnice, knihovna

Zdeňka Nezmeškalová
+420 770 102 576
zdenka.nezmeskalova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení marketingově-obchodní
marketingová specialistka

Pavel Novák
+420 770 112 372
pavel.novak@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
vědecko-výzkumný pracovník, kurátor, podsbírka Modely zemědělských staveb

Zdeněk Novák
generální ředitel
+420 720 959 834
zdenek.novak@nzm.cz
NZM Praha
-
generální ředitel

Veronika Pecová
+420 778 427 230
veronika.pecova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení vědy a výzkumu
specialista podpory vědy

Pavlína Petříková

pavlina.petrikova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ochrany sbírky
konzervátorka

Michal Plaček

NZM Praha
oddělení vědy a výzkumu
vědecký pracovník

Jiří Plánský

NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
technický pracovník

Josef Praks
náměstek pro prezentaci a ředitel pobočky Praha
+420 775 231 694
josef.praks@nzm.cz
NZM Praha
-
náměstek pro prezentaci a ředitel pobočky Praha

Jan Prchal
+420 770 112 372
jan.prchal@nzm.cz
NZM Kačina
oddělení ochrany sbírky
kurátor

Kristýna Procházková
+420 771 126 853
kristyna.prochazkova@nzm.cz
NZM Čáslav
-
produkční

Blanka Příkopová
pověřena řízením
+420 777 170 462
blanka.prikopova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení evropských dotací a stavebních investic
-

Tomáš Pšenička
+420 778 454 883
tomas.psenicka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
technický pracovník a provozář

Anton Říha
+420 770 170 953
anton.riha@nzm.cz
NZM Praha
oddělení pro veřejné zakázky a právní agendu
administrátor veřejných zakázek

Karel Skalický
+420 606 636 908
karel.skalicky@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátor, podsbírka Lesnictví (sbírkové předměty)

Marek Slančík
+420 778 779 896
marek.slancik@nzm.cz
NZM Praha
referát IT
IT, správa sítě

Jitka Sobotková
vedoucí oddělení
+420 778 880 633
jitka.sobotkova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení vědy a výzkumu
vedoucí oddělení

Monika Steklá
vedoucí oddělení
+420 777 363 279
monika.stekla@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
vedoucí oddělení, správa zámku, finanční referent

Lucia Straširybková
+420 770 155 221
lucia.strasirybkova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení evropských dotací a stavebních investic
referent

Kamila Svobodová
+420 778 757 843
kamila.svobodova@nzm.cz
NZM Valtice
-
dokumentátorka, kurátorka, podsbírky Ovocnictví a Vinařství

Zuzana Sýkorská
+420 770 162 384
zuzana.sykorska@nzm.cz
NZM Ostrava
-
produkční a koordinační pracovnice

Květa Syslová
+420 608 024 505
kveta.syslova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
koordinační, projektová a programová pracovnice, pronájmy

Václav Šeferna
vedoucí oddělení pro veřejné zakázky
+420 778 772 335
vaclav.seferna@nzm.cz
NZM Praha
-
vedoucí oddělení pro veřejné zakázky

Aleš Škrabánek
+420 606 646 332
ales.skrabanek@nzm.cz
NZM Ohrada
-
kurátor

Hana Šradějová
+420 607 018 928
hana.sradejova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení muzeologie
dokumentátor

František Švábenický
+420 778 111 517
frantisek.svabenicky@nzm.cz
NZM Ostrava
-
historik, kurátor, podsbírka Rostlinná výroba II

Dominika Švédová
+420 778 708 613
dominika.svedova@nzm.cz
NZM Valtice
-
kurátorka podsbírky životní prostředí, botanika

Markéta Táborská
+420 778 883 277
marketa.taborska@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky a personalistiky
personalistka

Petra Tatíčková
+420 770 167 226
petra.tatickova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky a personalistiky
pokladní, fakturantka

Adam Tesař
+420 606 035 248
adam.tesar@nzm.cz
NZM Praha
-
správce objektu a manager expozic

Kamila Trnečková
+420 773 742 230
kamila.trneckova@nzm.cz
NZM Kačina
-
edukátor v kultuře, koordinační, projektový a programový pracovník, svatby

Petr Tykva
+420 770 136 046
petr.tykva@nzm.cz
NZM Praha
oddělení provozně-investiční
technický pracovník, provozní elektrikář

Renata Veselá
+420 770 102 547
renata.vesela@nzm.cz
NZM Čáslav
-
dokumentátorka

Marcela Veselá
+420 778 111 300
marcela.vesela@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
asistentka ředitele

Martina Veselá
+420 605 085 214
martina.vesela@nzm.cz
NZM Praha
oddělení prezentace
grafička

Aleš Veselý
+420 778 423 429
Ales.Vesely@nzm.cz
NZM Kačina
odborné oddělení
konzervátor

Jaroslav Vicek
+420 778 111 301
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
technický pracovník

Hana Vicková

hana.vickova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
konzervátorka

Martin Vlček
+420 770 112 372
martin.vlcek@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátor, podsbírka Zemědělství a umění

Marie Voldřichová
+420 770 164 411
marie.voldrichova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátorka, podsbírka Zoologie

Ivana Vránová
+420 770 164 413
ivana.vranova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
dokumentátorka

Robert Weiss
+420 770 195 063
robert.weiss@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
správce zámeckého areálu

Kateřina Závodová
+420 731 575 307
katerina.zavodova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení prezentace
výtvarnice

Ctirad Zedník
+420 777 355 164
ctirad.zednik@nzm.cz
NZM Praha
investiční referát
investiční technik

Michaela Zeinerová Brachtlová
+420 771 122 853
michaela.zeinerovabrachtlova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení muzeologie
kurátorka podsbírky Fotoarchiv

Iveta Židovská
vedoucí oddělení
+420 720 068 533
iveta.zidovska@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky a personalistiky
vedoucí oddělení

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.