Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Seznam kontaktů

> organizační struktura Národního zemědělského muzea (kontakty na vedoucí zaměstnance)

Kontakty

Jméno Kontakt Pobočka Útvar/ Kompetence
Pavel  Beneš
vedoucí oddělení
770 164 410
pavel.benes@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
vedoucí odd., knihovník, knihovna
Ing. Markéta Ballová 606 648 449
marketa.ballova@nzm.cz
NZM Čáslav
-
kurátorka, podsbírka Rostlinná výroba II
Lucie Bednárková 773607335
lucie.bednarkova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a marketingová pracovnice
Barbora Inga Bennett NZM Praha
-
Pokladní
Mgr. Ivan Berger
ředitel pobočky Ostrava
776 137 144
ivan.berger@nzm.cz
NZM Ostrava
-
ředitel pobočky Ostrava
Jaromír Böhm NZM Čáslav
-
opravář zemědělských strojů
Bc. Adéla Čapková 771 126 853
adela.capkova@nzm.cz
NZM Čáslav
-
produkční a koordinační pracovník
Mgr. Kateřina Čapounová
vedoucí oddělení
773 451 013
katerina.capounova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
vedoucí oddělení produkce
Ing. Jiří Čejka 770 158 626
jiri.cejka@nzm.cz
NZM Čáslav
-
Správce areálu Čáslav
Ing. Miroslav Čeněk 770 164 412
miroslav.cenek@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátor, podsbírka Rybářství
Štěpánka Chlustinová 724 873 115
stepanka.chlustinova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky a personalistiky
referentka majetku
Jaroslav Chovan 778 747 182
jaroslav.chovan@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ochrany sbírky
konzervátor
Bc. Lenka Dlabolová
vedoucí oddělení
773 451 012
lenka.dlabolova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení marketingově-obchodní
vedoucí oddělení
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
ředitel pobočky Kačina a náměstek pro muzeologii
724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM Kačina
-
ředitel pobočky Kačina
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
náměstek pro muzeologii, ředitel pobočky Kačina
724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM centrála
-
náměstek pro muzeologii
Ing. Dita Drozdová
náměstkyně pro řízení sekce provozně ekonomické
220 308 391, 607 093 334
dita.drozdova@nzm.cz
NZM centrála
-
náměstkyně pro řízení sekce provozně ekonomické
Alena Dubová 220 308 159, 776 438 874
alena.dubova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky a personalistiky
vedoucí referátu účetnictví a daní
Bc. Petra Dudová 776 623 799
petra.dudova@nzm.cz
NZM Ostrava
-
muzejní pedagožka
Miroslav Fíla NZM Čáslav
-
provozář
Ing. Pavel Filipovský 220 308 331, 775 880 928
pavel.filipovsky@nzm.cz
NZM Praha
oddělení provozně-investiční
investiční referent
Ing. Tereza Fílová 777 459 513
tereza.filova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a projektová pracovnice, referentka majetkové správy
Sylvie Foltová 778 730 586
sylvie.foltova@nzm.cz
NZM Ostrava
-
finanční referentka a administrativní pracovnice
Bc. Hana Formánková 220 308 247, 770 147 344
hana.formankova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení vědy a výzkumu
odborná asistentka, sekretariát a podatelna
Dana Havelková 770 183 777
dana.havelkova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení evropských dotací a stavebních investic
administrátorka projektů
Pavla Heřmanová 220 308 240, 773 451 014
pavla.hermanova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
rozpočet
Ing. Jiří Houdek
ředitel pobočky Ohrada a pobočky Praha, náměstek pro prezentaci
724 996 626
jiri.houdek@nzm.cz
NZM Ohrada
-
ředitel pobočky Ohrada a pobočky Praha, náměstek pro prezentaci
Ing. Jiří Houdek
ředitel pobočky Praha a pobočky Ohrada, náměstek pro prezentaci
724 996 626
jiri.houdek@nzm.cz
NZM Praha
-
ředitel pobočky, náměstek pro prezentaci
Ing. Jiří Houdek
náměstek pro prezentaci a ředitel poboček Praha a Ohrada
724 996 626
jiri.houdek@nzm.cz
NZM centrála
-
-
Ing. Mgr. Jolana Hyláková 778 708 613
jolana.hylakova@nzm.cz
NZM Valtice
-
kurátorka podsbírky životní prostředí, botanika
Bc. Jana Jakubská 220 308 161, 771 122 852
jana.jakubska@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
kurátorka fondu Archiválie
Bc. Romana Janíková 519 352 037
romana.janikova@nzm.cz
NZM Valtice
-
asistentka ředitele, knihovnice, knihovna
Mgr. Dana Janotová
vedoucí oddělení
771 122 854
dana.janotova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ochrany sbírky
vedoucí oddělení
Mgr. Jana Jírovcová 777 457 040
jana.jirovcova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátorka, podsbírka Živočišná výroba
Ing. Hana Kabíčková 220 308 461, 778 493 187
hana.kabickova@nzm.cz
NZM centrála
-
kontrolor
Jana Kadlecová
vedoucí oddělení
220 308 328, 602 635 915
jana.kadlecova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení prezentace
vedoucí oddělení
Karolína Kadlecová 220 308 111
NZM Praha
-
pokladní
Jana Kalášková 778 522 638
jana.kalaskova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
asistentka oddělení muzeologie
David Kempný 603 347 975
kempes1@seznam.cz
NZM Ostrava
-
správce budovy
Mgr. Ivana Kinská 770 183 117
ivana.kinska@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
lektorka, lektorské programy NZM Ohrada
Ing. Václav Kinský
zástupce ředitele pobočky Ohrada, vedoucí oddělení
773 765 161, 777 554 982
vaclav.kinsky@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
zástupce ředitele pobočky Ohrada, vedoucí oddělení, kurátor
Petr Kohoutek NZM Čáslav
-
konzervátor
Mgr. Petr Konečný 775 880 927
petr.konecny@nzm.cz
NZM centrála
oddělení pro veřejné zakázky a právní agendu
administrátor veřejných zakázek
Mgr. Martin Kopeček martin.kopecek@nzm.cz
NZM Praha
odborné odd. Praha
kurátor, projektový pracovník, sbírkové a mobiliární fondy
Ing. Šárka Kopecká 731 233 520
sarka.kopecka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční, koordinační, projektová a programová pracovnice
Bc. Magdalena Kořenská 220 308 329, 777 363 396
magdalena.korenska@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
manažerka expozice Gastronomie, kurzy vaření
Lukáš Kovalský 773 767 182
lukas.kovalsky@nzm.cz
NZM Praha
-
vedoucí referátu ICT, správce informačních a komunikačních technologií
Bc. Andrea Krátká 720 047 833
andrea.kratka@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky a personalistiky
projektová účetní
Ing. Vilém Křeček
ředitel pobočky Valtice
606 732 816
vilem.krecek@nzm.cz
NZM Valtice
-
ředitel pobočky Valtice, kurátor, podsbírky Zelinářství a Květinářství
Mgr. Tamara Kroupová 220 308 329, 603 256 618
tamara.kroupova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
koordinační, projektová a programová pracovnice, pronájmy
Mgr. Marta Krusberská 778 454 913
marta.krusberska@nzm.cz
NZM Ostrava
-
archeoložka, kurátorka, podsbírka Archeologie zemědělství