Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Vědecké projekty a výzkumné záměry

V Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje (CEP) je uvedeno celkem jedenáct projektů a dva výzkumné záměry, v nichž NZM figuruje jako hlavní příjemce nebo další účastník.

Aktuálně jsou řešeny tři projekty Ministerstva kultury v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), a to s obdobím řešení 2018–2022:

 

Národní zemědělské muzeum také poskytuje pro své zaměstnance a další partnery možnost finanční podpory vědecko-výzkumných aktivit prostřednictvím Interního grantového systému (IGS).

> více informací o interním grantovém systému NZM