Vědecké projekty a výzkumné záměry

V Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje (CEP) je uvedeno celkem osm projektů a dva výzkumné záměry, v nichž NZM figurovalo či figuruje jako hlavní příjemce.

 

Aktuálně jsou řešeny dva projekty NAKI s obdobím řešení 2013–2017: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (DF13P01OVV001 [4. 4. 2016]), poskytovatel Ministerstvo kultury (MK), a Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky (DF13P01OVV003 [4. 4. 2016]), poskytovatel Ministerstvo kultury (MK).

> Více o aktuálních projektech

 

K ukončeným projektům patří:

  • Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova období socialismu, poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR), období řešení projektu: 2009–2010, (GA409/09/2110 [4. 4. 2016]);
  • Hospodářské budovy na bývalých panstvích Nové Dvory a Žehušice, poskytovatel Ministerstvo kultury (MK), období řešení projektu: 1996, (KK96M05BP115 [4. 4. 2016]);
  • Vývoj šlechtického velkostatku – Chotkové a poměry české šlechty v 19. a 20. století, poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK), období řešení projektu: 1997–1998, (KZ97P01OMG089 [4. 4. 2016]);
  • Dokumentace nejnovějších dějin a sbírkotvorný program NZM, poskytovatel Ministerstvo kultury (MK), období řešení projektu: 2001–2003, (RK01P03OMG012 [4. 4. 2016]);
  • Hmotná kultura českého venkova industriální epochy, poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK), období řešení projektu: 2001–2005, (RK01P03OMG013 [4. 4. 2016]);
  • Vývoj staveb pro chov hospodářských zvířat podle sbírky jejich modelů v Národním zemědělském muzeu Kačina v závislosti na vývoji chovatelských technologií a stavu materiálu ve 20. století, poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK), období řešení projektu: 1996–1998, (RK96P01OMG017 [4. 4. 2016]);
  • výzkumný záměr Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK), období řešení výzkumného záměru: 2005–2006 (MK04813596801 [4. 4. 2016]);
  • výzkumný záměr Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, poskytovatel Ministerstvo zemědělství, období řešení výzkumného záměru: 2006–2011, (MZE7507574101 [4. 4. 2016]).

> Více o ukončených projektech