Podsbírky

Podsbírka Zoologie

Historie podsbírky

Podsbírka Zoologie byla založena na konci roku 2015. Vytvoření zoologické sbírky navazuje na původní záměr správců muzea vytvořit zoologické sbírky mapující středoevropskou faunu, nikoliv jen lovnou zvěř. V souladu s touto myšlenkou byla v muzeu postupně vytvořena rozsáhlá sbírka fauny původem primárně z Čech, částečně pak z ostatních zemí střední Evropy, která zvláště v případě ornitofauny svým rozsahem, uceleností a druhovým složením přesahuje těžiště oboru myslivosti. Přítomnost rozsáhlých sbírek svým rozsahem a povahou (entomologické soubory, vývojová stadia savců) zoologické povahy spolu s původním zaměřením muzea se stalo podnětem pro vyčlenění samostatné podsbírky. V celém budoucím rozsahu bude obsahovat sbírkové předměty spadající nyní do  podsbírky Myslivost (dermoplastické preparáty savců a ptáků, kožešiny, trus a vývržky, vejce, hnízda, kostry, lihové preparáty, modely, abnormality, paroží bez statusu lovecké trofeje atd.) a Lesnictví (entomologie). Celkově se ve výsledku bude jednat o cca 5 000 kusů sbírkových předmětů. Tím se podsbírka Zoologie stane jednou z nejrozsáhlejších podsbírek s některými exponáty a ucelenými sbírkami jedinečné historické i zoologické ceny (Sallačova sbírka, vzácné zálety ptáků atd.). Nejstarší částí nové podsbírky bude původní ohradský fond, jenž byl na loveckém zámku shromažďován od roku 1842, kdy zde bylo založeno veřejné schwarzenberské lesnické a lovecké muzeum. Jedná se o dermoplastické preparáty savců a ptáků zhotovené prvním správcem muzea Václavem Špatným. V následujících letech byly zoologické fondy dále systematicky doplňovány sbírkovými předměty, a to především ornitologickými preparáty a preparáty souvisejícími s mysliveckou činností členů rodu Schwarzenbergů v českých zemích a ve střední Evropě.
 

Významné sbírkové předměty

Sallačova sbírka, paroží jelena Schömburgova (Rucervus schomburgki) a vzácné zálety ptáků (čírka úzkozobá – Anas angustirostris).