O vodě a počasí – Světový den vody a Světový den meteorologie v Národním zemědělském muzeu v Praze – tisková zpráva


O vodě a počasí – Světový den vody a Světový den meteorologie v Národním zemědělském muzeu v Praze

21. března 2023


Na Světový den vody a Světový den meteorologie připravilo muzeum přednášku i výstavu. Přední český klimatolog Jaroslav Rožnovský představí vztah Gregora Johanna Mendela k meteorologii a zájemci budou moci nahlédnout do Mendelových vlastních meteorologických zápisků. Světovému dni vody je věnována výstava Voda pro všechny. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. března v 16 hodin.

V minulém roce 20. července uplynulo 200 let od narození objevitele genetických zákonitostí, Gregora Johanna Mendela, který se ve velkém rozsahu věnoval také meteorologii. Dokladem jsou jeho rukou psané meteorologické záznamy z pozorování, které sám v Brně v letech 1879 až 1883 prováděl. Díky svým znalostem fyziky, které získal během studií na vídeňské univerzitě, analyzoval příčiny atmosférických jevů. Známý je jeho popis tornáda v Brně 13. října 1870. G. J. Mendel se také zasloužil o založení meteorologických stanic na Moravě. Snažil se o předpovědi počasí a jejich specifikaci pro zemědělce. Z jeho uváděných 13 publikací je devět věnováno meteorologii.

Přednáška předního klimatologa Jaroslava Rožnovského je součástí programu akce O vodě a počasí, který NZM pořádá u příležitosti Světového dne vody (22. 3.) a Světového dne meteorologie (23. 3.). Přednáška je doprovodným programem k výstavě Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství, stejně jako výstava originálů Mendelových meteorologických záznamů.

Zveme vás na vernisáž výstavy prací studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Voda pro všechny, čtvrtek 23. března v 16 hodin

Projekt Voda pro všechny probíhal pod záštitou Ministerstva životního prostředí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od roku 2017. Cílem bylo rozšířit povědomí o nutnosti hospodaření s vodou a vyvolání celospolečenské diskuze.

Na výstavě plakátů jsou ukázky prací Ateliéru Grafického designu, který se do akce zapojil jako celek. Po výběru vznikla kolekce celkem přibližně 30 plakátů, které řeší různou problematiku spojenou s tématem VODA PRO VŠECHNY. Reprezentuje upřímnou snahu studentů ateliéru Grafický design postavit se zodpovědně k této závažné společenské otázce a pokusit se, a to v podobě plakátů, zapůsobit na široké společenské vědomí s tím, že je nejvyšší čas začít brát hospodaření s vodou doslova smrtelně vážně. 


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. Hlavní výstavou sezony NZM je Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství.

Virtuální prohlídka NZM Praha

Více na www.nzm.cz

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 601 065 460       

tiskove@nzm.cz

www.nzm.cz  │  facebook  │  twitter  │  instagram

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.