Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě


Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)

Hlavní řešitel za NZM: Mgr. Lucie Kubásková

Zahájení: 2018

Dokončení: 2021

Klíčová slova: Regional identity, cultural traditions, fish farming, landscape architecture, gastronomy, tourism

Specifický cíl: Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami. Kulturní dědictví, vzdělávání a média.

Cíl: Stěžejním cílem projektu je uplatnění národního kulturního dědictví – rybářské kultury v sociálním a ekonomickém životě současné společnosti. Projekt v tomto smyslu usiluje jak o uplatnění rybářské kultury v národním rámci, tak i o hledání cest, forem a nástrojů jeho prosazení v evropském prostoru, jako jedno z významných aspektů české národní identity. Dílčím cílem vstupní etapy je provedení vývojové analýzy rybářské kultury v jednotlivých regionech ČR s důrazem na odhalení regionálních rozdílů a odlišností ve významu rybářské kultury pro lokální a regionální identitu. Výzkum bude založen na sekundární analýze etnografických materiálů v regionech se silnou rybářskou tradicí a na vydefinování podstatných východisek pro formulaci následné empirické fáze výzkumu.

Předpokládané výsledky projektu:

  • 2x NmetC – certifikovaná metodika
  • 1x Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
  • 5x Jost – recenzovaný odborný článek
  • 5x B – odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
  • 6x D – stať ve sborníku (z konference)
  • 2x E – uspořádání výstavy (specifický výsledek programu NAKI II)
  • 2x W – uspořádání workshopu
  • 2x M – uspořádání konference

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.