Věda pro zemi 2022


Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea.

Věda pro zemi 2022

V roce 2022 vyhlásilo Národní zemědělské muzeum soutěž Věda pro zemi ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd. Soutěž byla v tomto roce rozšířena o dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny. První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé téma koresponduje s Mezinárodním rokem prosa, který byl OSN vyhlášen pro rok 2023.

Vítězné práce

kategorie Bakalářská práce

1. místo:

Bc. Tomáš Davídek – Kvalita organické hmoty v půdních agregátech, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

2. místo:

Bc. Hudíková Martina – Vybrané faktory ovlivňující vitalitu včelstva s ohledem na výskyt syndromu zhroucení včelstev, Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

3. místo:

Bc. Adéla Navrátilová – Stanovení produkčního potenciálu města Olomouce s využitím geografických informačních systémů, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie

kategorie Magisterská práce

1. místo:

Ing. Barbora Gancárová – Dynamika změn ve složení kozího směsného mléka v průběhu laktace na farmě ŠošůvkaMendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chovu a šlechtění zvířat

2. místo:

Ing. Jan VařekaVztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotuČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra genetiky a šlechtění

3. místo:

Ing. Adam HruškaVyužití metod strojového učení pro detekci plevelů v plodinách, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Ing. Hana Klimešová – Minoritní plodiny v ČR v environmentálních souvislostechMendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

kategorie Disertační práce

1. místo:

MVDr. Hana Minářová, Ph.D. – Optimalizace imunologických metod u rybVeterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel

2. místo:

Ph.D. Koushik Roy – Circular and sustainable fish nutrition / Cirkulární a dlouhodobě udržitelná výživa ryb, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

3. místo:

Ph.D. Deepali Rahi – Fish sperm respiration: species specificity and effect of environmental temperature / Dýchání spermií ryb: druhová specifičnost a vliv teploty prostředí, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

 

Soutěž Věda pro zemi se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

tisková zpráva Věda pro zemi 2022

> fotografie z předávání ocenění Věda pro zemi 2022

 


Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.