Venkov bez mezíVenkov bez mezí. Kolektivizace zemědělství v Pardubickém kraji v letech 1949–1960

Pavel Boštík

ISBN 978-80-88270-19-5

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2020

Cena 100 Kč

Tištěnou publikaci lze zakoupit on-line nebo v obchůdku pražské pobočky NZM během jeho otevírací doby. V sezóně je možné zakoupit ve vybraných pobočkách NZM, kde doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost.

Anotace: Publikace se v pěti kapitolách věnuje kolektivizaci zemědělství a zakládání jednotných zemědělských družstev v tehdejším Pardubickém kraji. Autor zachytil zejména společenské aspekty kolektivizace a postupné sociální proměny venkova v průběhu padesátých let minulého století. V práci jsou analyzovány určité problémy kolektivizace zemědělství, jako byl nedostatek pracovních sil, odchody zemědělců z venkova za prací do průmyslu, struktura družstev, pracovní jednotky, vývoj některých společenských vrstev včetně tzv. kulaků (zemědělců s velkou výměrou půdy) a také vzdorování zemědělců proti komunistickému režimu a kolektivizaci za využívání nejrůznějších strategií. Práce se zabývá také krizemi, které zasáhly kolektivizaci i komunisty, a neopomíjí problém všudypřítomného útlaku zemědělců či postavení zemědělství v rámci národního hospodářství. Publikace je významným příspěvkem k agrárním dějinám 20. století a její přínos je především ve skutečnosti, že se věnuje sociálním aspektům vesnice a proměnám sociální stratifikace na rozdíl od dosavadní odborné historické produkce zaměřené na ekonomické a ideologicko-politické aspekty. Autorovou snahou bylo také zasadit téma do kontextu středoevropského prostoru.


Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.