Karel Gangloff: lesní Archimédés


Karel Gangloff: lesní Archimédés

Rudolf Šimek a kol.

ISBN 978-80-88270-16-4

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2020

Cena 230 Kč

Tištěnou publikaci lze zakoupit on-line nebo v obchůdku pražské pobočky NZM během jeho otevírací doby. V sezóně je možné zakoupit ve vybraných pobočkách NZM, kde doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost.

Publikace komplexně a v kontextu dalších souvislostí představuje život a dílo Karla Gangloffa, který je autorským kolektivem po právu nazýván Lesním Archimédem. Vedle toho je publikace zároveň obrazovým katalogem všech dochovaných vynálezů, jejichž vývoj, princip a použití popisuje a vysvětluje. Vzniká tak plastický profil této významné osobnosti českého lesnictví. V knize je popsán Gangloffův životopis a samostatná kapitola je věnovaná Gangloffově publikační činnosti v oblasti lesnictví a jeho práci při taxaci a zařizování rožmitálských lesů. Jedním z největších přínosů knihy je objasnění mechanismu a používání Gangloffem vynalezených přístrojů a jeho osobních pomůcek: planimetr, několik dendrometrů, tři typy kubírovacích holí, přístroj k redukci délek měřených po svahu, dendrometrické tabulky a další. Podobně detailně se podařilo popsat čtyři Gangloffovy stroje na zpracování dřeva. Jeho patentovaný převozní katr je zde prezentován vůbec poprvé. Téměř samostatnou kapitolou knihy je příběh Gangloffova nejúspěšnějšího vynálezu, šindelky. Tato část prezentuje množství dosud nikde nepublikovaných informací a obrazového materiálu a především jsou zde vyvráceny mnohé v literatuře se opakující nepravdivé informace. Příběh šindelky je také vhledem do sociálních dějin druhé poloviny 19. století, do problematiky plagiátorství či postavení ženy podnikatelky. Kniha obsahuje kritické zhodnocení písemností a předmětů uchovávaných především v Národním technickém muzeu, ale také v Národním zemědělském muzeu, je také katalogem těchto většinou doposud nepublikovaných sbírkových předmětů a archiválií.


Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.