Zemědělství. Obrázková statistika ze světa zemědělců


Lenka Kalová

ISBN 978-80-86874-95-1

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2018

Cena: 40 Kč

Tištěnou publikaci si můžete zakoupit na pobočkách Národního zemědělského muzea nebo objednat online.

Anotace: Obrázková statistika Zemědělství seznamuje menší i větší čtenáře se zemědělstvím prostřednictvím ilustrovaných statistických dat. Přibližuje historii českého zemědělství, srovnává sezónní zemědělské činnosti dnes a před sto lety, ukazuje, které plodiny a v jaké míře pěstovali naši předci v pravěku a co pěstujeme v 21. století nebo jak se vyvíjela zemědělská technika. Čtenáři tu najdou řadu fakt nejen z oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale i třeba včelařství. Dozvědí se, co zemědělství nejvíce ohrožuje: že nás trápí úbytek kvalitní orné půdy vinou špatného hospodaření, že půda trpí nedostatkem organické hmoty nebo že velké lány jsou problematické, protože v nich chybí meze, remízky či aleje, které by zabránily erozi půdy. Publikace je určena zejména pro děti a žáky základních a středních škol, nicméně nové poznatky tu určitě najdou i dospělí.


Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.