Knihovní fond


Knihovna NZM je významnou součástí systému knihoven jakožto specializovaná knihovna v oblasti zemědělství.

Tato knihovna má význam pro zajištění přístupu k odborným informacím a tvoří přirozenou infrastrukturu výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání. Knihovna NZM je evidována v souladu s usnesením § 5 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) Ministerstvem kultury ČR na základě osvědčení s evidenčním číslem 5963/2004 jakožto základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Knižní fond obsahuje přes 105 000 knižních jednotek, je umístěn na třech pracovištích NZM a tematicky výběrovým způsobem dokumentuje historickou knižní a časopiseckou produkci v oblasti zemědělství. Většina fondu pochází z 20. století, menší část z. 19. a 18. století, jednotlivosti pak ze staršího období.

On-line katalog knihovny NZM zde: knihovna.nzm.cz.

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.