Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Ukraine: Fields of Plough, Fields of War