Projekty IROP

Projekt IROP – Čáslav

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661

 

Projekt Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

 

Charakteristika projektu

Projekt počítá s vybudováním centrálního depozitáře pro uložení sbírkových předmětů. NZM v současné chvíli nedisponuje centrálním depozitářem a sbírkové předměty jsou uloženy na jednotlivých pobočkách. Stávající depozitární prostory jsou však ve zcela nevyhovujícím stavu, který neumožňuje efektivní ochranu sbírkových předmětů a neodpovídá zákonu. Z toho důvodu je vybudování nových depozitárních prostor, které budou sloužit pro celkem tři pobočky NZM (Praha, Čáslav, Kačina) zcela nezbytné.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je v první řadě ochrana kulturního dědictví v podobě sbírkových předmětů NZM. Této ochrany bude dosaženo prostřednictvím vybudování nového objektu provozně nízkonákladového depozitáře, který bude splňovat všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů pro budoucí generace. Výstavba nového depozitáře pak mimo jiné zajistí:

  • posílení ochrany kulturního dědictví (lepší podmínky pro sbírkové předměty);
  • efektivnější způsob evidence sbírkových předmětů;
  • zpřístupnění uložených předmětů pro badatelské účely.

 

Plánované ukončení projektu:

  • listopad 2020