Příběh zemědělství – Praha

konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Termín konání: 5. 11. 2020 – 6. 11. 2020

konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. 

Konference pro muzejní pracovníky, historiky, etnografy, vědecké, akademické a edukační pracovníky, demografy, archiváře, agronomy a další navazuje na tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělského muzejnictví reprezentovanou Mezinárodní asociací zemědělských muzeí, která je součástí ICOM, a u jejíhož vzniku v roce 1966 Národní zemědělské muzeum stálo.

 

místo konání / pořadatelé / kontakt / témata / organizační záležitosti / call for papers / organizační výbor / vědecký výbor

> English version

 

Místo konání

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 (> Kudy k nám)

 

Pořadatelé

Národní zemědělské muzeum logo Slovenské národné múzeum logoNárodní muzeum v přírodě logoNárodní hřebčín Kladruby nad Labem logoAsociace muzeí a galerií logo ČAZV logoICOM Česko logo

 

Kontakt na organizátory:

konference@nzm.cz

 

Témata
 • specifika prezentace zemědělství, lesnictví, venkovského života, rybářství, potravinářství – z hlediska akvizice, budování sbírky, vědecké činnosti (paměťová funkce muzea);
 • specifika prezentace zemědělství, lesnictví, venkovského života, rybářství, potravinářství – z hlediska vzdělávací a zážitkové funkce muzea (dovednosti a metody při výstavách, expozicích, programech pro školy, akcích pro veřejnost, popularizaci včetně témat lesnická pedagogika, muzeum jako komunitní centrum, muzeum jako environmentální středisko a podobně);
 • srovnání s muzei v přírodě, ekomuzei (příp. živé farmy, venkovské statky apod.);
 • role parků ve správě muzeí z hlediska prezentace muzea; 
 • muzea a klimatické změny, sucho, kůrovec a podobně včetně historických souvislostí;
 • muzea a Mezinárodní rok zdraví rostlin (OSN);
 • středoevropský pohled a mezinárodní spolupráce (Mezinárodní asociace zemědělských muzeí AIMA).

Organizační záležitosti
 • konferenční poplatek pro účastníky bez příspěvku – 300 Kč (přednášející a zástupci pořadatelských institucí zdarma);
 • registrace pro účastníky bez příspěvku bude otevřena v červenci 2020;
 • časový prostor pro prezentaci jednoho příspěvku je v rozmezí 20–30 minut;
 • ubytování není poskytováno;
 • jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.

 

Call for papers

Anotace (v rozsahu 1000 znaků) zasílejte prostřednictvím online formuláře nejpozději do 30. 6. 2020.

Prezentace (ve formátu PPT) zasílejte na adresu konference@nzm.cz nejpozději do 30. 10. 2020.

Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením a budou publikovány v časopisu Prameny a studie. Zpracování a zaslání příspěvku bude požadováno v termínu do 10. 1. 2021. Autorům vybraných příspěvků budou včas zaslány pokyny pro dodání rukopisu.

 

Organizační výbor:

Mgr. Lubomír Anděl; PhDr. Pavel Douša, Ph.D.; Ing. Adéla Fajčíková; PhDr. Radka Křížková Červená; Mgr. Lucie Kubásková; Mgr. Martina Lehmannová; Ing. Jiří Machek; Ing. Jindřich Ondruš; Ing. Vendula Prjachová, MBA; Mgr. Branislav Panis; Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.; Ing. Hana Urbancová, Ph.D.


Vědecký výbor:

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.; Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.;
PhDr. Gabriela Podušelová; doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Přihláška příspěvku na konferenci Muzeum jako nástroj prezentace

Název příspěvku
Název příspěvku v anglickém jazyce
Jméno, příjmení, tituly AUTORA
Instituce AUTORA
E-mail AUTORA
Telefon AUTORA
Korespondenční adresa AUTORA
Nejdůležitější profesní informace o AUTOROVI
Jméno, příjmení, tituly SPOLUAUTORA
Instituce SPOLUAUTORA
E-mail SPOLUAUTORA
Telefon SPOLUAUTORA
Korespondenční adresa SPOLUAUTORA
Nejdůležitější profesní informace o SPOLUAUTOROVI
Abstrakt (1000 znaků včetně mezer) Shrňte obsah příspěvku, především definované cíle a závěry Vašeho výzkumu. Popište, jaké nové vědecké poznatky výzkum přináší, nastiňte východiska a použité metodologické postupy.
Abstrakt v anglickém jazyce
Klíčová slova: (uveďte 3-6 klíčových slov, oddělte středníkem)
Klíčová slova v anglickém jazyce

Kliknutím na ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.