Příběh zemědělství – Praha

konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Termín konání: 1. 11. 2021 – 30. 11. 2021

konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 termín konání konference posunujeme (původní termín byl 5. – 6.11.2020). Předběžný náhradní termín: listopad 2021.

Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. 

Konference pro muzejní pracovníky, historiky, etnografy, vědecké, akademické a edukační pracovníky, demografy, archiváře, agronomy a další navazuje na tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělského muzejnictví reprezentovanou Mezinárodní asociací zemědělských muzeí, která je součástí ICOM, a u jejíhož vzniku v roce 1966 Národní zemědělské muzeum stálo.

> online registrace

místo konání / pořadatelé / kontakt / témata / organizační záležitosti / call for papers / organizační výbor / vědecký výbor

> English version

 

Místo konání

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 (> Kudy k nám)

 

Pořadatelé

Národní zemědělské muzeum logo Slovenské národné múzeum logoNárodní muzeum v přírodě logoNárodní hřebčín Kladruby nad Labem logoAsociace muzeí a galerií logo ČAZV logoICOM Česko logo

 

Kontakt na organizátory:

konference@nzm.cz

 

Témata
 • specifika prezentace zemědělství, lesnictví, venkovského života, rybářství, potravinářství – z hlediska akvizice, budování sbírky, vědecké činnosti (paměťová funkce muzea);
 • specifika prezentace zemědělství, lesnictví, venkovského života, rybářství, potravinářství – z hlediska vzdělávací a zážitkové funkce muzea (dovednosti a metody při výstavách, expozicích, programech pro školy, akcích pro veřejnost, popularizaci včetně témat lesnická pedagogika, muzeum jako komunitní centrum, muzeum jako environmentální středisko a podobně);
 • srovnání s muzei v přírodě, ekomuzei (příp. živé farmy, venkovské statky apod.);
 • role parků ve správě muzeí z hlediska prezentace muzea; 
 • muzea a klimatické změny, sucho, kůrovec a podobně včetně historických souvislostí;
 • muzea a Mezinárodní rok zdraví rostlin (OSN);
 • středoevropský pohled a mezinárodní spolupráce (Mezinárodní asociace zemědělských muzeí AIMA).

Organizační záležitosti
 • konferenční poplatek pro účastníky bez příspěvku – 300 Kč (přednášející a zástupci pořadatelských institucí zdarma), 
 • platbu konferenčního poplatku je možné provést bankovním převodem či na místě v hotovosti. Platba bankovním převodem: účet č. 2837111/0710, do poznámky prosím uveďte "Muzeum" + příjmení účastníka. Platba v hotovosti na místě bude možná vždy hodinu před zahájením konferenčního programu;
 • registrace pro účastníky bez příspěvku otevřena od července 2020 > online registrace;
 • časový prostor pro prezentaci jednoho příspěvku je v rozmezí 20–30 minut;
 • ubytování není poskytováno;
 • jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.

 

Call for papers

Anotace (v rozsahu 1000 znaků) bylo možné zaslat do 30. 6. 2020.

Nyní probíhá vyhodnocování zaslaných anotací. Uchazeči budou o přijetí či nepřijetí příspěvku informováni nejpozději do 31. 8. 2020.

Prezentace (ve formátu PPT) zasílejte na adresu konference@nzm.cz nejpozději do 30. 10. 2020.

Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením a budou publikovány v časopisu Prameny a studie. Zpracování a zaslání příspěvku bude požadováno v termínu do 10. 1. 2021. Autorům vybraných příspěvků budou včas zaslány pokyny pro dodání rukopisu.

 

Organizační výbor:

Mgr. Lubomír Anděl; PhDr. Pavel Douša, Ph.D.; Ing. Adéla Fajčíková; PhDr. Radka Křížková Červená; Mgr. Lucie Kubásková; Mgr. Martina Lehmannová; Ing. Jiří Machek; Ing. Jindřich Ondruš; Ing. Vendula Prjachová, MBA; Mgr. Branislav Panis; Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.; Ing. Hana Urbancová, Ph.D.


Vědecký výbor:

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.; Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.;
PhDr. Gabriela Podušelová; doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Přihláška na konferenci

Jméno
Příjmení
Titul
Účastník z pořádající instituce
Účast s příspěvkem
Název příspěvku
Název a adresa instituce
Adresa – soukromá osoba
Kontaktní adresa
E-mail
Telefon

Kliknutím na ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.