Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Vědecká rada

Předseda vědecké rady:
 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Studentská 13

370 05 České Budějovice

 

Tajemník vědecké rady:
 

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

jitka.balcarova@nzm.cz

 

Členové vědecké rady:
 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Ústav pro studium totalitních režimů

Siwiecova 2

130 00  Praha 3–Žižkov

 

Ing. Jiří Boháček

ČVUT Praha

Vaníčkova 7

160 17  Praha 6

 

Ing. Václav Hrubý, CSc.

Česká akademie zemědělských věd

Těšnov 17

117 05  Praha 1

 

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Historický ústav

FF Masarykovy univerzity v Brně

Arne Nováka 1

602 00  Brno

 

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

Celetná 20

186 00  Praha

 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Ústav historických věd

FF Univerzity Pardubice

Studentská 84

532 10  Pardubice

 

Ing. Jan Navrátil, CSc.

Katedra speciální zootechniky

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21  Praha 6

 

PhDr. Pavel Novák, CSc.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Zámek Kačina u Kutné Hory

28401  Kutná Hora

pavel.novak@nzm.cz

 

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., Ms.c.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Studijní středisko Znojmo

Loucká 656/21

669 02  Znojmo

 

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

milan.pucek@nzm.cz

 

 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Ústav českých dějin FF UK v Praze

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

Mgr. Antonín Šimčík

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

antonin.simcik@nzm.cz

 

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

místnost č. 213 (hlavni budova FF UK)

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Česká akademie zemědělských věd

Slezská 7

120 00  Praha 2

 

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Katedra rostlinné výroby

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21  Praha 6