Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Vědecká rada

Předseda vědecké rady:
 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Studentská 13

370 05  České Budějovice

 

Tajemník vědecké rady:
 

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

jitka.balcarova@nzm.cz

 

Členové vědecké rady:
 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Ústav pro studium totalitních režimů

Siwiecova 2

130 00  Praha 3 – Žižkov

 

Ing. Jiří Boháček

ČVUT Praha

Vaníčkova 7

160 17  Praha 6

 

Ing. Václav Hrubý, CSc.

Česká akademie zemědělských věd

Těšnov 17

117 05  Praha 1

 

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Historický ústav

FF Masarykovy univerzity v Brně

Arne Nováka 1

602 00  Brno

 

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mánesova 1453/75

120 00  Praha 2

 

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

Celetná 20

186 00  Praha

 

Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507/73

161 06 Praha 6 – Ruzyně

 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Ústav historických věd

FF Univerzity Pardubice

Studentská 84

532 10  Pardubice

 

Ing. Jan Navrátil, CSc.

Katedra speciální zootechniky

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21  Praha 6

 

PhDr. Pavel Novák, CSc.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Zámek Kačina u Kutné Hory

28401  Kutná Hora

pavel.novak@nzm.cz

 

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., Ms.c.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Studijní středisko Znojmo

Loucká 656/21

669 02  Znojmo

 

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

milan.pucek@nzm.cz

 

 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Ústav českých dějin FF UK v Praze

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

Mgr. Antonín Šimčík

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

antonin.simcik@nzm.cz

 

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

místnost č. 213 (hlavni budova FF UK)

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Česká akademie zemědělských věd

Slezská 7

120 00  Praha 2

 

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Katedra rostlinné výroby

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21  Praha 6