Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Dlouhodobý ediční plán

 

Dlouhodobý ediční plán na roky 2020–2022

 

Autor Název Předpokládaný termín odevzdání rukopisu Termín vydání publikace

Kmošek Petr

Jak milovat a malovat koně. Lidé a koně v tvorbě Emila Kotrby 02/2020 2020

Svoboda Jiří

Šífy – nástupci voroplavby v Čechách 04/2020 2020

----------

Prameny a studie 66 05/2020 2021

Půček Milan Jan a kol.

Management rizik a příležitosti: muzea a památky 05/2020 2020

Voldřichová Marie, Robovský Jan

Vratislav Mazák - vědec a ilustrátor. Kritický katalog

05/2020 2020

Kubásková Lucie, Jakubská Jana, Čeněk Miroslav

Česká rybí kuchyně (aneb kapr nejen o Vánocích)

06/2020

2020

Simanov Vladimír

Dějiny lesnictví 06/2020 2020

Švábenický František

Pivovar Nošovice v době centrálně plánované ekonomiky 06/2020 2020

Vlček Martin

Kritický katalog Šrobárovy obrazové sbírky, I. díl 07/2020 2020

Minařík Martin

Poválečné budování nové společnosti. Produkce a spotřeba piva v letech 1945-1961 08/2020 2020

Rozinková Kateřina

České pivovarnictví 1918-1939, podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt 08/2020 2020

Douša Pavel

Organizace českého muzejnictví 1945-1989 08/2020 2020

----------

Prameny a studie 67 08/2020 2020

Hořejš Miloš

Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942–1945 09/2020 2020–2022

Šimek Rudolf, Šimková Jana, Leischner Pavel

 

Karel Gangloff – Lesní Archimédés 09/2020

2020

Báchor Evžen

Kritický katalog historických včelích úlů ze sbírky NZM Kačina 10/2020 2021

Kopeček Martin, Novák Pavel

Lékaři rostlin – kritický katalog k výstavě 10/2020 2021

 ----------

Prameny a studie 68 10/2020 2021

Čeněk Miroslav, Voldřichová Marie

Ornitologické sbírky Národního zemědělského muzea 12/2020 2021–2022

Novák Pavel

Katalog zemědělských provozních staveb období socialismu

12/2020

2021–2022

Kinský Václav, Skalický Karel, Slaba Martin

Nejstarší lesnické a myslivecké – historie a současnost NZM Ohrada 12/2020 2021–2022

Kubů Eduard, Šouša Jiří

Mezinárodní agrární hnutí v českém objetí 12/2020 2021–2022

Spitzer Ostřanská Ivana, Spitzer Lukáš, Husák Jan

Život tradičních sušáren ovoce na Valašsku 12/2020 2021–2022

Szturc Jan

Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti 12/2020 2021–2022

Jakubská Jana

Dějiny Lesního družstva obce Přibyslavi 06/2021 2021

Kinský Václav, Skalický Karel

Lesní kalamity a lesnická politika (vybrané kalamity v souvislostech lesnické politiky) 06/2021 2021

Kubásková Lucie, Jakubská Jana, Čeněk Miroslav

Rybníky a krajina (NAKI-R) 06/2021 2021

Sobotková Jitka, Kubásková Lucie, Jírovcová Jana

Kulinární tradice moravských a slezských regionů (NAKI-K) 06/2021 2021

Vlček Martin

Kritický katalog Šrobárovy obrazové sbírky, II. díl 06/2021 2021

Kinský Václav, Skalický Karel

Motorové pily – (Sbírkový fond motorových pil a jejich popis) 10/2021 2022

Křeček Vilém, Svobodová Kamila, Švédová Dominika

Kritický katalog předmětů, vztahujících se ke sklepnímu hospodářství, ze sbírek NZM Valtice  10/2021 2022

Sobotková Jitka

Kritické zhodnocení podsbírky Gastronomie 10/2021 2022

Vlček Martin

Kritický katalog mincí z numismatické sbírky NZM 10/2021 2022

11. 5. 2020 

 

Případné změny edičního plánu projednává a schvaluje Vědecká rada NZM.