Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Dlouhodobý ediční plán

Dlouhodobý ediční plán na roky 2021–2023

Odborné publikace – výstupy typu B

Autor

Název

Předpokládaný termín odevzdání rukopisu

Termín vydání publikace

Simanov Vladimír

Dějiny lesnictví

02/2021

2021

Svoboda Jiří

Stavba a plavba šífů na Vltavě

03/2021

2021

Voldřichová Marie, Robovský Jan

Vratislav Mazák - vědec a ilustrátor. Kritický katalog

 

05/2021

2021

Báchor Evžen

Kritický katalog historických včelích úlů ze sbírky NZM Kačina

06/2021

2021

František Šenk

Opavské hostince a hotely 1845-1946

06/2021

2021

Vlček Martin

Kritický katalog Šrobárovy obrazové sbírky, I. díl

06/2021

2021

Kubásková Lucie, Jakubská Jana, Čeněk Miroslav

Rybníky a krajina (NAKI-R)

06/2021

2021

Kubásková Lucie, Jírovcová Jana

Kulinární tradice moravských a slezských regionů (NAKI-K)

07/2021

2021

Fröhlich Jiří, Cílek Václav, Pecl Karel, Kinský Václav

Moře lesů aneb z historie lesů města Písku

07/2021

2021

Vlček Martin

Kritický katalog Šrobárovy obrazové sbírky, II. díl

07/2021

2021

Minařík Martin

Poválečné budování nové společnosti. Produkce a spotřeba piva v letech 1945-1961

08/2021

2021-2022

Rozinková Kateřina

České pivovarnictví 1918-1939, podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt

08/2021

2021-2022

Douša Pavel

Organizace českého muzejnictví 1945-1989

08/2021

2022

Hořejš Miloš

Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942-1945

08/2021

2021-2022

Kinský Václav, Skalický Karel

Nejstarší lesnické a myslivecké - historie a současnost NZM Ohrada

09/2021

2021

Novák Pavel

Katalog zemědělských provozních staveb období socialismu

10/2021

2021-2022

Kubů Eduard,

Šouša Jiří

Mezinárodní agrární hnutí v českém objetí

10/2021

2021-2022

Jakubská Jana

Dějiny Lesního družstva obce Přibyslavi

11/2021

2021-2022

Szturc Jan

Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti

12/2021

2022

Novák Zdeněk a kol.

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (NAKI-Kladruby)

2022

2022

Kinský Václav, Skalický Karel

Lesní kalamity a lesnická politika (vybrané kalamity v souvislostech lesnické politiky)

02/2022

2022

Čeněk Miroslav, Voldřichová Marie

Ornitologické sbírky Národního zemědělského muzea

06/2022

2022

Sobotková Jitka, Kubásková Lucie, Jírovcová Jana

Kulinární tradice českých regionů (NAKI-K)

06/2022

2022

Svobodová Kamila

Kritický katalog předmětů, vztahujících se ke sklepnímu hospodářství, ze sbírek NZM Valtice 

10/2022

2023

Sobotková Jitka

Kritické zhodnocení podsbírky Gastronomie

10/2022

2022

Vlček Martin

Kritický katalog mincí z numismatické sbírky NZM

10/2021

2022

Kinský Václav

Velikáni českého lesnictví: Theodor Mokrý

10/2022

2023

Kinský Václav, Skalický Karel

Voroplavba na Otavě

04/2023

2023

Linhartová Klára

Dřevo ve sbírkách NZM / Kačinského parku - kritický katalog

06/2023

2023

Ballová Markéta

Mlátičky ve sbírce NZM – kritický katalog

06/2023

2023

   

Odborné články – výstupy typu J

Autor

Název článku

Periodikum

Předpokládaný termín odevzdání rukopisu

Termín vydání

Svobodová Kamila

Pokus o použití stroje na plnění vína do lahví v Mikulově v roce 1823

Jižní Morava

03/2021

2021

Šebová Anna

Vývoj a hodnotenie ochutených jogurtov

Prameny a studie

03/2021

2021

Tobiášová Martina

Rolník a příroda v období nástupu moderních forem hospodaření v českých zemích

Prameny a studie

03/2021

2021

Gancárová Barbora

Slovenská dojná ovca-história a budúcnosť tohoto plemena

Prameny a studie

03/2021

2021

Bednářová Barbora

Agrolesnické systémy v interpretaci zemědělců kraje Vysočina z pohledu vzhledu krajiny

Prameny a studie

06/2021

2021

Novák Zdeněk

Aleje ovocných stromů jako významná součást české kulturní krajiny

Prameny a studie

08/2021

2021

Sobotková Jitka

Odraz gastronomického využití ovoce a zeleniny v historických kuchařských receptářích

Prameny a studie

08/2021

2021

Kadavá Michaela

Návrat vlků na Broumovsko

Prameny a studie

09/2021

2021

Čeněk Miroslav

České ornitologické názvosloví v polovině 19. století na příkladu sbírky muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Archivum Trebonense

10/2021

2021/2022

Voldřichová Marie, Melcrová Jana

Sbírky Národního zemědělského muzea Ohrada v díle významných českých zoologů

Archivum Trebonense

10/2021

2021/2022

Plaček Michal

Muzea a Covid 19

Jimp / Jost

10/2021

2021

Kopeček Martin

Čs. zemědělství v době tzv. přestavby (1985 – 1989). Přípravy, realizace a pozadí jediné komplexně provedené předlistopadové ekonomické reformy. - odborný článek

 

06/2023

2023

 

Odborné články – výstupy typu C

Autor

Název článku

Publikace

Předpokládaný termín odevzdání rukopisu

Termín vydání

Plaček Michal

Muzea a Covid 19

-----

10/2021

2021

 

Dne: 30. 3. 2021

Vypracovala: Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.

Ověřil:  PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

Schválil: Ing. Zdeněk Novák