Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Dlouhodobý ediční plán

Dlouhodobý ediční plán NZM 2020-22 (pdf)

 

Prameny a studie Termín odevzdání příspěvků (redakce@nzm.cz)
časopis Prameny a studie č. 64 tematicky různorodé (1/2019) 30. 9. 2018
časopis Prameny a studie č. 65 tematicky různorodé (2/2019) 30. 3. 2019
časopis Prameny a studie č. 66 monotematické číslo (1/2020) 30. 11. 2019
časopis Prameny a studie č. 67 tematicky různorodé (2/2020) 30. 11. 2020

Případné změny edičního plánu projednává a schvaluje Vědecká rada NZM.