Podsbírky

Podsbírka gastronomie

Historie podsbírky

V intencích současné sbírkotvorné koncepce NZM by nově vznikající podsbírka Gastronomie měla svým způsobem zastřešovat podsbírky ostatní. Jejich pyramidální struktura se opírá o základnu primárních zdrojů – vstupních surovin, jimž je zasvěcena například podsbírka botanická, ovocnická, zelinářská či rybářská. Další fázi kulturního zušlechťování těchto zdrojů se věnuje mj. podsbírka potravinářská, zaměřená ovšem v prvé řadě na průmyslové zpracování výdobytků kulturní krajiny. Podsbírka gastronomická pak i v rámci muzejní prezentace nastupuje ve fázi poslední, tj. fázi, kdy jsou předpřipravené (či přímo v “divočině” získané) zdroje bezprostředně kuchyňsky opracovány, servírovány a následně konzumovány. Tato fáze svým způsobem “korunuje” celý složitý proces zemědělské výroby.

Nově vznikající podsbírka se pochopitelně musí opírat v prvé řadě o stávající sbírkové fondy NZM.