Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

3. ZASTAVENÍ

Je stará lednice nebezpečná?

Staré lednice patří jednoznačně do sběrného dvora, a to nejen kvůli jejich rozměrům. Součástí chladicích systémů ledniček a mrazniček jsou freony - plyny, které mají devastační účinky na ozonovou vrstvu Země.  Nebezpečné látky je tedy potřeba ze zařízení nejprve odborně odstranit a teprve potom se lednice sešrotují. Drť z kusů kovu, plastů a skla se dále roztřídí na separátorech. Semleté plastové kusy se stanou například palivem v cementárnách, kovy putují do hutí. Třiďte odpad správně, má to smysl.