Národní zemědělské muzeum se zapojilo do projektu MAM do výuky!

NZM Praha
Datum vydání: 7. 3. 2022

Národní zemědělské muzeum se zapojilo do projektu "MAM do výuky! Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvoj kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji", který je řešen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, výzvy SC 4.2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, kterou vypsal Magistrát hlavního města Prahy. Řešitelem projektu je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

V rámci projektu probíhají v prostorách Národního zemědělského muzea, jakožto významné instituce na poli neformálního vzdělávání v oblasti společenských i přírodních věd, semináře s učiteli ze zapojených pražských základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, zaměřené na prohloubení a rozvoj znalostí v oblasti aplikace aktivizujících metod do výuky s důrazem na sociální pilíř udržitelného rozvoje. Muzeum hraje v tomto projektu nezastupitelnou roli prostředníka mezi formálním a neformálním vzděláváním a nositele inovativních přístupů na poli moderních výukových metod a forem.

Cílem projektu je vytvoření edukačních programů pro žáky a pedagogy s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje, které budou díky zpracovaným metodickým materiálům dostupné širokému publiku jak v Národním zemědělském muzeu, tak v dalších institucích.Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.