Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava - Mravenčení aneb velmi křehké vztahy

Termín konání: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019

Výstava - Mravenčení aneb velmi křehké vztahy

Mravenci na Kačině. Mravenci jsou významnou skupinou hmyzu, která v mnohém ovlivnila rostlinný svět. Váha všech mravenců je vyšší než váha celého lidstva. Všechny tyto mravence je třeba ubytovat. My vám ukážeme jejich přepychová obydlí v rostlinách. 

Výstava Mravenčení aneb velmi křehké vztahy

se zaměřuje na symbiózu, neboli soužití dvou a více organismů. Výstava byla vytvořena v botanické zahradě v Praze Troji.

Na Kačině jsme ji doplnili o různé prvky. Cílem je přiblížit některé vztahy, které v přírodě probíhají. Zaměříme se především na spolupráci mravenců a rostlin.

Na výstavě jsou nejzajímavější způsoby symbiózy a parazitismu hub, bylin a dřevin. K vidění jsou tropické rostliny, které nabízí úkryt pro mravence a žádají za to ochranu. Část exponátů je určena jako hmatová (např. lišejníky, pahlízy orchidejí vytvořené jako ubytovny pro mravence, z užitkových rostlin například klasy rýže, čerstvou bavlnu).

Symbióza

Symbióza je vztah dvou a více organismů, tu dále dělíme podle míry vzájemné prospěšnosti, míry těsnosti soužití a mnoha dalších parametrů. Například: mutualismus - soužití výhodné pro všechny zúčastněné strany parazitismus - parazit využívá hostitele, živí se tkáněmi, přiživuje se na potravě či jinak profituje z hostitele komonzalismus - jeden organismus má prospěch z druhého aniž by jej nějak ovlivňoval.

Význam rostlin pro lidstvo je obrovský  

Výživa i technické využití jsou velmi důležité. Nesmíme zapomenout na okrasný význam rostlin. Člověk cíleně vybíral rostliny ze kterých měl užitek, pěstoval je a šlechtil, aby jejich potenciálu využil co nejvíce. O jejich důležitosti nás přesvědčí, že se s nimi můžeme setkat na budovách, erbech, státních znacích, bankovkách a často i v knihách, v básních, písních, příbězích či legendách.

Symbióza v zámeckém parku

V našem parku naleznete propojení okrasných i užitných ploch. Uvidíte tu intenzivně udržované trávníky i louky určené k výrobě píce. Také stromy tu mají zastoupení v okrasných partiích, ale i intenzivní využití lesa v oboře. Zabloudíte-li do naší bylinné zahrady, budete si moci prohlédnout na stovku bylinek užívaných v kuchyni i léčitelství. Pěstujeme tu také více jak sto druhů zelenin a zemědělsky významných plodin.

 

Kačina - Mravenčení aneb velmi křehké vztahy