Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Mravenčení aneb Velmi křehké vztahy

Termín konání: 1. 4. 2019 – 16. 12. 2019

Výstava Mravenčení aneb Velmi křehké vztahy

Mravenci jsou významnou skupinou hmyzu, která v mnohém ovlivnila rostlinný svět. Váha všech mravenců je vyšší než váha celého lidstva. Všechny tyto mravence je třeba ubytovat. My vám ukážeme jejich přepychová obydlí v rostlinách. 

Výstava Mravenčení aneb Velmi křehké vztahy v Národním zemědělském muzeu Kačina se zaměřuje na symbiózu dvou a více organismů, především na spolupráci mravenců a rostlin. Cílem je přiblížit některé vztahy, které v přírodě probíhají. Najdete tu nejzajímavější způsoby symbiózy a parazitismu hub, bylin a dřevin. K vidění jsou tropické rostliny, které nabízejí úkryt pro mravence a žádají za to ochranu. Část exponátů si lze osahat (např. lišejníky, ubytovny pro mravence z pahlíz orchidejí, klasy rýže, čerstvou bavlnu).

Význam rostlin pro lidstvo  

Výživa i technické využití jsou velmi důležité. Nesmíme zapomenout na okrasný význam rostlin. Člověk cíleně vybíral rostliny, ze kterých měl užitek, pěstoval je a šlechtil, aby jejich potenciálu využil co nejvíce. O jejich důležitosti nás přesvědčí, že se s nimi můžeme setkat na budovách, erbech, státních znacích, bankovkách a často i v knihách, v básních, písních, příbězích či legendách.

Symbióza v zámeckém parku

V našem parku naleznete propojení okrasných i užitných ploch. Uvidíte tu intenzivně udržované trávníky i louky určené k produkci píce. Také stromy tu mají zastoupení v okrasných partiích, ale i intenzivní využití lesa v oboře. Zabloudíte-li do naší bylinné zahrady, budete si moci prohlédnout na stovku bylinek užívaných v kuchyni i léčitelství. Pěstujeme tu také více než sto druhů zelenin a zemědělsky významných plodin.

Výstava vznikla v botanické zahradě v Praze Troji.

Kačina - Mravenčení aneb velmi křehké vztahy