Termín konání: 20.09.2022 | 09:00 – 01.02.2023 | 18:00

Také vás zveme na doprovodné přednášky k výstavě, které se konají ve výstavním sále každé úterý až do 15. listopadu 2022. Přednášky jsou zdarma.   Seznam přednášek

Výstava Národního zemědělského muzea a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze je jedním ze závěrečných výstupů stejnojmenného výzkumného projektu (identifikační kód DG20P02OVV012). Projekt byl financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury. Řešen je v letech 2020 až 2022 a jeho hlavním cílem bylo  popsat účel, vznik a dějinné etapy této světově unikátní krajiny zapsané od roku 2019 v Seznamu světového dědictví, posoudit dochované dílo, vymezit jeho kulturní hodnoty a stanovit efektivní metody jejich uchování a prezentace, které budou využitelné také v obdobných částech našeho kulturního dědictví. Cílem bylo také popsat tradované metody výcviku kočárových koní starokladrubského plemene a zpracovat návrh na zařazení této metody na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva, včetně stanovení způsobu jeho zachování.

Na čtyřiceti výstavních panelech umístěných v Národním zemědělském muzeu v Praze je postupně představena krajina Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Jednotlivé panely se věnují přírodním charakteristikám a specifikám krajiny a hodnocení krajinného rázu. Jistým ozvláštněním je pohled na krajinu prostřednictvím mimo vědního oboru geomantie, což je obor zabývající se vyhledáváním neviditelných projevů planety Země, které příznivě ovlivňují život na ní. Nejstarší historie krajiny je zasazena do širšího dějinného kontextu s přesahem do zahraničí. Prezentovány jsou nejvýznamnější milníky v dějinách hřebčína (povýšení hřebčína na hřebčín dvorský císařem Rudolfem II. v roce 1579, barokní přestavby a úpravy hřebčína v 17. a 18. stol.). Podstatná pozornost je věnována zejména vrcholnému období krajinných úprav, které se odehrály v první pol. 19. stol. a zahradně-architektonickým principům, jež při nich byly uplatněny – tvorba krajiny podle zásad francouzské zahrady, tvorba krajiny podle zásad malířsko-krajinářské kompozice.

Samostatná pozornost je dále věnována chovu a výcviku starokladrubského koně v krajině. Závěrem jsou shrnuty důvody zápisu krajiny na Seznam světového dědictví. 

K výstavě je vydán tištěný česko-anglicko-německý katalog, který na 242 stranách podrobněji přibližuje prezentovaná témata výstavy.

Výstava Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Otevírací doba

1. 1. – 23. 12. Út–Ne 9:00–17:00

Zobrazit celou otevírací dobu objektu

Vstupné


dospělí 200 Kč
děti a mládež do 18 let, středoškoláci nad 18 let v rámci školních skupin Vstup pro děti a mládež zdarma platí do všech expozic a výstav muzea. Neplatí na akce pořádané NZM. Zdarma
studenti 18–26 let 100 Kč
senioři od 65 let 100 Kč
permanentka 6 jednorázových vstupů platnost 365 dní od zakoupení, přenosná, jednorázový vstup pro jednoho platícího návštěvníka v jednom dni 800 Kč
permanentka 12 jednorázových vstupů platnost 365 dní od zakoupení, přenosná, jednorázový vstup pro jednoho platícího návštěvníka v jednom dni 1400 Kč
zájmové skupiny nad 10 osob starších 18 let (cena za osobu) cena za osobu 100 Kč

* Vstup pro děti a mládež zdarma platí do všech expozic a výstav muzea. Neplatí na akce pořádané NZM.

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.