Příběh zemědělství – Praha

Výstava Z fotoarchivu NZM – Lidé na poli

Termín konání: 14. 6. 2018 – 31. 8. 2018

Výstava Z fotoarchivu NZM – Lidé na poli

V další části výstavního cyklu „Z fotoarchivu NZM“ představujeme malý výběr fotografií zaměřených na polní práce.

Fotoarchiv NZM obsahuje obrovské poklady. Dokumentace vývoje zemědělské praxe i rurální architektury, změny podoby krajiny i vesnice a života a kultury zemědělců za posledních 100 let není snad nikde sebraná a uchovávaná v tak ucelené podobě. Více jak 160 000 sbírkových fotografií dokumentuje veškerá témata vztahující se k zemědělství.

Obsáhlá sbírka fotografií agrárních dějin je doplněna i reprodukcemi historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih. Fotoarchiv obsahuje pouze fotografie zhotovené z iniciativy Národního zemědělského muzea, zpravidla jeho pracovníky.

Již nejméně 20 000 let př. n. l. lidé sbírali a pojídali semena divoce rostoucích obilovin a zhruba 9 500 let př. n. l. bylo kultivováno osm základních neolitických plodin – pšenice dvouzrnka, pšenice jednozrnka, ječmen, hrách, čočka, vikev, cizrna a len. S rozvojem zemědělství se začaly rozvíjet i  nástroje potřebné k obdělávání půdy a sklizni plodin.

V 19. a první polovině 20. století byla zmechanizována většina zemědělských prací, vznikaly nové technologie na základě vědeckých poznatků, i když drobní zemědělci neměli dostatečné finanční zdroje k pořízení nových drahých strojů. Lidé a jejich práce nadále byli nezastupitelnou a významnou součástí všech zemědělských oborů a lidé stále zůstávali na poli, ať už jako hlavní vykonavatelé potřebných prací nebo jako obsluha strojů a nářadí.

 

S vývojem zemědělství se můžete seznámit ve stejnojmenné muzejní expozici.

Fotoalbum