Příběh zemědělství – Praha

konference Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869

Termín konání: 15. 11. 2019

konference Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869

Národní zemědělské muzeum si Vás dovoluje pozvat na interdisciplinární vědeckou konferenci s názvem Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869. 150 let rakouského říšského vodního zákona – historické aspekty a aktuální problémy. 

Konference se koná u příležitosti uplynutí sto padesáti let od přijetí říšského zákona č. 93/1869 ř.z. ze dne 30. května 1869, jenž se týče ustanovení o právě vodním, vyhrazených zákonodárství říšskému. Konference se zaměří na proměny vodního práva a oblastí lidské činnosti upravených jmenovaným říšským zákonem a bude se věnovat tématu vody jako ohroženého přírodního zdroje a vody jako existenční nutnosti pro život a pro trvale udržitelný rozvoj.

Téma proponované konference je koncipováno široce a komplexně. Záměrem organizátorů je, aby odborné setkání nejen přispělo k rekapitulaci současného stavu zpracování problematiky a v rámci historického výzkumu prezentovalo relevantní prameny archivní a muzejní povahy, ale rovněž poskytlo příležitost vnést do stávajícího diskurzu další aspekty a pohledy. Příspěvky by měly ideálně pokrývat období 1869–1975, možné a žádoucí jsou však rovněž časové přesahy.

Konference bude sledovat vývoj vodního zákonodárství v širokých mezioborových souvislostech s poukázáním na aktuální otázky vodního hospodářství a vody a vodních zdrojů jako existenčního tématu pro lidstvo. Pořadatel této konference se bude snažit o důstojné připomenutí významného výročí vzniku moderních vodoprávních předpisů. Organizační výbor konference se těší na Váš zájem a na podnětnou spolupráci.

> celý text call for papers (pdf)

 

Organizační výbor:

Bc. Jana Jakubská; Mgr. Bc. Michael Urban 

 

Kontakt:

jana.jakubska@nzm.czMisaUrban@seznam.cz 

 

Organizační informace:
  • místo konání: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7
  • datum konání: 15. listopadu 2019
  • přihlášení na konferenci prostřednictvím elektronického registračního formuláře
  • přihlášky na konferenci jsou přijímány do 30. července 2019
  • konferenční poplatek činí 100 Kč a zahrnuje náklady na organizaci konference a vydané konferenční materiály
  • konferenčními jazyky jsou čeština a slovenština
  • možnost prezentace prostřednictvím dataprojektoru zajištěna
  • maximální délka referátu je 15 minut
  • předpoklad publikování příspěvků

Přihláška na konferenci

Jméno
Příjmení
Titul
Účast s příspěvkem
Název příspěvku
Anotace (max. 800 znaků)
Název a adresa instituce
Adresa - soukromá osoba
Kontaktní adresa
E-mail
Telefon

Kliknutím na ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.