Podsbírky

Podsbírka Fotoarchiv

Historie podsbírky

Sbírky fotoarchivu dokumentují nejen historický vývoj zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, ale také práci a způsob života vesnického obyvatelstva. Obsáhlá sbírka negativů je doplněna o reprodukce historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih. Podsbírka Fotoarchiv v současné době obsahuje materiál fotografický (černobílé a barevné negativy a pozitivy zhruba od roku 1918 – včetně negativů skleněných), dále zvukové záznamy a videozáznamy (převážně z 50. a 60. let 20. století).
 

Významné sbírkové předměty

Soubor skleněných negativů z rozmezí let 1920-1930
 

Badatelské návštěvy

po telefonické nebo e-mailové dohodě: Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D.: 220 308 382; michaela.zeinerovabrachtlova@nzm.cz