Sad historických a krajových odrůd

Národní zemědělské muzeum na Kačině založilo sad krajových a starých odrůd ovoce. 


Výsadbě předcházelo studium staré ovocnářské literatury a regionální literatury z přelomu 19. a 20. století. Zásluhou tehdejšího okresního hejtmana J. Pecky byly zmapovány odrůdy ovoce rostoucí na Kutnohorsku k roku 1910 a nalezeny byly i informace o sortimentu odrůd rostoucích na Kutnohorsku v meziválečném období. Souběžně probíhal průzkum archivních fondů týkajících se ovocnářství na Kutnohorsku a na bývalých Chotkovských panstvích (NZM Kačina leží na bývalém Novodvorském panství patřícím Chotkům) a především terénní mapování. Jejich výsledkem bylo zachycení torz bývalých sadů v širším okolí Kutné Hory. V nich byly za pomocí ČSOP určeny jednotlivé odrůdy ovoce.

Následně byly vyhledány zahradnické a školkařské firmy věnující se starým odrůdám a odrůdy, které jsou dodnes ještě množeny, byly objednány. Zde se vyskytla obtíž. Ani zahradnické firmy, ani samotný výzkumný ústav ovocnářský v Holovousích neměl některé požadované odrůdy, a proto jsme museli, ač neradi, přistoupit k nákupu disponibilních starých odrůd s tím, že je přeroubujeme. Na podzim roku 2020 proběhla výsadba 99 kusů ovocných dřevin v lokalitě Na Spálené v odlehlé části zámeckého parku na Kačině, která byla již za Chotků hospodářsky využívána. Dále ze stromů nalezených při mapování a z genofondových ploch ovocných dřevin ČSOP na Kutnohorsku byly opatřeny rouby odrůd, které bychom měli rádi v muzejním sadu. Ty pak byly uloženy ve sklepě zámku v písku a následující jaro byly naroubovány na vybrané stromky vysázené v sadu. Současně byl v sadu proveden podsev travinami, takže zde vznikne druhově bohatá květnatá louka.

V současnosti má sad 99 stromků – vysokokmenů opatřených dvojitou chráničkou proti okusu zvěří, a do budoucna počítáme s jeho rozšířením. Rostou zde základní čtyři druhy ovoce, tj. jablka, hrušně, švestky a třešně. Z odrůd jsou zde zastoupeny jak staré české a moravské odrůdy jako je Panenské jablko či Moravská jadernička, tak staré odrůdy cizí jako je hruška Čáslavka pravá, původně francouzská odrůda ze 17. století, která se rozšířila nejprve na Čáslavku a zde dostala české jméno.

Zajímavostí této odrůdy je to, že téměř století byla považována za vyhynulou a teprve předloni byla znovu nalezena v Sasku a následně i v Českém středohoří a jeden strom byl dohledán i nedaleko Kačiny. V sadu je zastoupena i typicky krajová odrůda hrušky Křesetické pojmenované podle vesnice Křesetice u Kutné Hory, kde byla nalezena v polovině 19. století. Další krajovou odrůdou je např. švestka Babče. Krajové odrůdy lze v terénu nalézt dodnes. Příkladem může být dosud bezejmenná třešeň od samoty Májovka u Bykáně, nalezená v roce 2018, která byla ČSOP popsána a zanesena do databáze starých a krajových odrůd ovoce.

Na jaře 2021 byla v sadu vyseta květnatá louka.

Do budoucna k sadu přibude i replika staré sušárny na ovoce a výpěstky ze sadu budou využívány muzeem k prezentaci starých a krajových odrůd ovoce a výrobků z nich.


Kačina – sad ovocných dřevin

odběr roubu – sad Miskovice
založené rouby
založení sadu
založení sadu
Projekt sadu
sad jaro 2021
detail roubu hrušně
sad jaro 2021
sad jaro 2021
první květ, jaro 2021
letecký pohled na zimní sad
sad v zimě
travní směs určená pro výsev v sadu
Hrušeň Solanka
Švestka domácí
Napoleonova třešeň
Holovouské malinové jablko
Výkaz ovocných stromů dle hejtmana Pecky, 1910

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.