Těšte se na povídání o krajině areálu hřebčína v Kladrubech nad Labem jakožto jedinečném prostoru přírodní a kulturní krajiny, kde byla krajina modelována po staletí potřebami chovu koní a kde byl zároveň kladrubský kůň modelován podmínkami této krajiny. Seznámíte se tak i s významnými krajinnými strukturami a etapami uspořádání této krajiny.

Přirozenou součástí přírodních podmínek je také energetický potenciál území vytvářející duši krajiny, jejího genia loci. Přednáška bude zohledňovat i pohledy pestrého týmu kolegů spolupracujících na posledním výzkumném úkolu Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, včetně leteckých záběrů ze soukromého letu nad touto krajinou.

Přednášející RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D. vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor systematická biologie a ekologie. Pracovala na Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, později Českém ústavu ochrany přírody v Praze. Od 90. let minulého století se věnuje historii krajiny, poradenství v oblasti životního prostředí a ekologie, s využitím a aplikaci starých pramenů a jejich ekologické interpretaci, zejména pro obnovu krajiny. V této oblasti spolupracovala na řadě výzkumných úkolů a projektů obnovy krajiny a revitalizací. Jednou z takovýchto krajin byla i krajina Kladrub. Ekologická interpretace starých mapových a písemných pramenů byla také tématem doktorské práce na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity kde jedna z takto hodnocených krajin byla i kladrubská krajina. Je autorkou knihy Krajina ve světle starých pramenů a spoluautorka dalších publikací a článků. Určitou roli sehrála i její zkušenost pohledu na krajinu z koňského hřbetu kladrubského koně, byť v jiné krajině, v krajině, kde se zúčastnila projektu obnovy krajiny a tvorby krajiny pro koně.

Přednáška Přírodní podmínky krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní je součástí cyklu doprovodných přednášek k výstavě Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.

1. 1. – 23. 12. Út–Ne 9:00–17:00

Zobrazit celou otevírací dobu objektu

Vstupné

Zajímá vás, co nového se u nás děje?
Přihlaste se k odběru newsletteru.

Vyberte si přesně ten obsah, který vás zajímá. My vám občasně zašleme souhrnné novinky a informace ze světa Národního zemědělského muzea.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.