Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Redakční rada

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

Česká zemědělská univerzita Praha

Kamýcká 129

165 21  Praha 6 – Suchdol

 

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Katedra historie FF UP

Na Hradě 5

771 80  Olomouc

 

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

Hluboký Důl 109

280 02  Nebovidy

 

PhDr. Ľudovít Hallon, SrSc.

Historický ústav SAV     

Klemensova 19

814 99 Bratislava

 

PhDr. Miloš Hořejš

Národní technické muzeum

Kostelní 42

170 00  Praha 7

 

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav historických věd

Masarykova třída 343/37

746 01  Opava

 

Mgr. Lucie Kubásková

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

 

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

doc. Ing. Michal Plaček Ph.D., M.sc.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Studijní středisko Znojmo

Loucká 656/21

669 02  Znojmo

 

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

 

PhDr. Miloslav Sabol, Ph.D.

Historický ústav SAV     

Klemensova 19

814 99 Bratislava

 

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

místnost č. 213 (hlavni budova FF UK)

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Ústav evropské etnologie

FF Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1/1

602 00  Brno