Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Redakční rada

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

jitka.balcarova@nzm.cz

 

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

Česká zemědělská univerzita Praha

Kamýcká 129

165 21  Praha 6 – Suchdol

 

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Katedra historie FF UP

Na Hradě 5

771 80  Olomouc

 

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

Hluboký Důl 109

280 02  Nebovidy

 

PhDr. Miloš Hořejš

Národní technické muzeum

Kostelní 42

170 00  Praha 7

 

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav historických věd

Masarykova třída 343/37

746 01  Opava

 

Mgr. Lucie Kubásková

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

 

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

doc. Ing. Michal Plaček Ph.D., M.sc.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Studijní středisko Znojmo

Loucká 656/21

669 02  Znojmo

 

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Kostelní 44

170 00  Praha 7

 

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

místnost č. 213 (hlavni budova FF UK)

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Ústav evropské etnologie

FF Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1/1

602 00  Brno