Odborné publikace

Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků. Kritický katalog výstavy

Zahrady a parky hraběcího rodu ChotkůPavel Novák – Eva Lukášová – Stanislav Petráš – Jana Hutťanová

ISBN 978-80-86874-92-0

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2017

280,- Kč

Publikaci lze zakoupit na pobočkách Národního zemědělského zemědělského muzea nebo objednat online. Objednané publikace zasíláme na dobírku, cena poštovného a balného po ČR pro jednu publikaci činí 180 Kč, pro dvě a více publikací 250 Kč.

 

Anotace: Kritický katalog výstavy Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků zkoumá reprezentační a relaxační funkci zámeckých parků a zahrad Chotků v 18. až první polovině 20. století v závislosti na kariéře, majetku Chotků a na proměnách životního stylu. Sledováno je i pronikání inovací v zahradní tvorbě na chotkovská panství, vztah rodinných vazeb a zavádění inovací a srovnání uplatnění nových prvků v parcích u Chotků a dalších šlechtických rodů. Výzkum je založen na komparaci historických map, vyobrazení a fotografií a informací získaných studiem archivních fondů, muzejních sbírek a literatury vztahující se k šlechtickému rodu Chotků. Výsledkem studia jsou zjištění, že Chotkové vytvořili díla zahradní architektury patřící mezi nejvýznamnějšími parky v českých zemích, které vznikly s minimálním zpožděním za parky v západní Evropě a že vznik parků odráží vývoj majetkových poměrů Chotků a jejich kariérní postup.

Kritický katalog vznikl v rámci výzkumného projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, podporovaného Ministerstvem kultury (identifikační kód DF13P01OVV001).


Objednávka publikace

Název publikace
Počet kusů
Jméno a příjmení objednávajícího
Název instituce, firmy (objednává-li firma nebo instituce)
IČO (objednává-li firma nebo instituce)
Doručovací adresa: ulice, č. p., obec, PSČ
Váš e-mail:
Váš telefon:
Poznámka: