Neperiodické publikace

České lesy v datech a číslech

Vladimír Simanov

ISBN: 978-80-86874-75-3

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2016

327,- Kč

Publikaci lze zakoupit na pobočkách Národního zemědělského zemědělského muzea nebo objednat online. Objednané publikace zasíláme na dobírku, cena poštovného a balného po ČR pro jednu publikaci činí 180 Kč, pro dvě a více publikací 250 Kč.

 

Anotace: Publikace Vladimíra Simanova je zcela ojedinělým informačním, analytickým a kritickým dílem pojednávajícím o historii a současnosti vývoje lesnictví v českých zemích a základních působících vlivech. Autor prokazuje mimořádnou erudici, logické postupy a přesvědčivé závěry. Zjištěná data jsou analyzována, vyhodnocena, přehlednou a názornou formou prezentována prostřednictvím tabulek a grafů. Akcent je kladen jak na produkční, tak na mimoprodukční funkce lesa a obor lesnictví je zde představen ve své komplexnosti. Sledováním dílčích součástí lesnictví z dlouhodobé časové perspektivy a zasazením problematiky do širšího ekonomického i sociálního kontextu přináší publikace řadu koncepčních závěrů důležitých pro budoucí vývoj lesního hospodářství, potažmo pro tvorbu lesnické politiky v České republice. Odborná fundovanost je vyvážena obecnou srozumitelností a čtivostí. Navíc lze předpokládat, že tato jedinečná a aktuální práce, nemající v této kvalitativní úrovni konkurenci, bude tvořit podklad pro další vzdělávání pedagogů a studentů lesnictví na všech stupních.


Objednávka publikace

Název publikace
Počet kusů
Jméno a příjmení objednávajícího
Název instituce, firmy (objednává-li firma nebo instituce)
IČO (objednává-li firma nebo instituce)
Doručovací adresa: ulice, č. p., obec, PSČ
Váš e-mail:
Váš telefon:
Poznámka: