Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 61

Různá témata

Obsah čísla

Odborné články
Novák Pavel Milionářská dávka a postavení zemědělců v letech po druhé světové válce na Kutnohorsku
Šimandl Milan Soukromoprávní úprava nakládání s dřevinami v České republice

Kulíková Hana

Péče o památné stromy a jejich financování: příklad Domažlicka
Kuna Zbyněk Ozbrojené konflikty a hladomor v Africkém rohu
Materiály a zprávy
Fazekas Csaba Interpretace druhé světové války v kalvínské (reformované) církvi na maďarském venkově