Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 59

Aristokratická lovecká sídla

Monotematické číslo 59 časopisu Prameny a studie s názvem Aristokratická lovecká sídla se věnuje vybraným šlechtickým rodům (Buquoyové, Colloredo-Mannsfeldové, Kinští, Lobkowiczové, Pálffyové, Podstatští-Lichtensteinové, Schwarzenbergové, Andrássyové, Chotkové ad.), resp. jejich majetkům, přičemž každý z autorů se adekvátně svému profesnímu zaměření soustředí na dílčí aspekt problematiky šlechtických loveckých sídel a lesního hospodaření v 19.–20. století. Přínosným se jeví i komparace s hornouherskými loveckými sídly od slovenských kolegů. Ostatně kulturní i rodové propojení české zemské šlechty s rody v Uhrách bylo značné. Přestože předkládané texty nemohou dané téma vystihnout komplexně, věříme, že se vydávaný svazek Pramenů a studií stane užitečným příspěvkem ke studiu šlechtické lesní správy a historie pojednávaných objektů. (Z úvodního slova Martina Krummholze)

stáhněte si pdf: Prameny a studie 59: Aristokratická lovecká sídla (7 MB)

 

153,- Kč

Publikaci lze zakoupit na pobočkách Národního zemědělského zemědělského muzea nebo objednat online. Objednané publikace zasíláme na dobírku, cena poštovného a balného po ČR pro jednu publikaci činí 180 Kč, pro dvě a více publikací 250 Kč.

 


Objednávka publikace – Prameny a studie

Název publikace
Počet kusů
Jméno a příjmení objednávajícího
Název instituce, firmy (objednává-li firma nebo instituce)
IČO (objednává-li firma nebo instituce)
Doručovací adresa: ulice, č. p., obec, PSČ
Váš e-mail:
Váš telefon:
Poznámka