Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Publikace

Zaměstnanci Národního zemědělského muzea vykazují bohatou publikační činnost, která reflektuje základní směry výzkumu, korespondující s jeho jednotlivými pobočkami: Čáslav – Muzeum zemědělské techniky, Kačina – Muzeum českého venkova, Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, Valtice – Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny.

> Ediční plán NZM

  Publikace Zahrada Evropy

Kromě neperiodických publikací muzeum vydává časopis Prameny a studie. Vychází dvakrát až třikrát ročně a nabízí studie z rozličných tematických okruhů přispívající k poznání širších souvislostí ve vývoji zemědělství, lesnictví, potravinářství aj.

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo si je objednat online v e-shopu vydavatelství ProfiPress. Starší publikace lze stáhnout v pdf.