Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Zámecký park a oranžerie

Zámecký park a oranžerie

 IV. okruh – Zámecký park a oranžerie

procházka a informace o vzniku a vytváření rozsáhlého přírodně krajinářského parku na Kačině, využití okrasné a užitkové části parku, zajímavosti o arboretu, o vysazování cizokrajných dřevin na Kačině, využití vodních ploch, které byly součástí zámeckého parku, návštěva oranžerie a bylinkové zahrádky
časy prohlídek: v liché hodiny – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00