Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Síť zemědělských muzeí

Síť zemědělských muzeí podporuje vzájemnou spolupráci mezi muzejními odborníky, provozovateli zemědělských expozic a muzeí a lidmi, kteří se zabývají popularizací fenoménu zemědělství a venkovské krajiny.

Co Síť nabízí svým členům

Muzeologie

 • Sdílení kontaktů na kolegy v České republice i v zahraničí
 • Přehled o muzeích, expozicích a sbírkových předmětech se zemědělskou a venkovskou tematikou
 • Tematická setkávání a výměnu zkušeností
 • Odborné zázemí


Marketing a společná propagace

 • Společnou prezentaci členů Sítě na veletrzích, výstavách a speciálních akcích
 • Možnost zapůjčení didaktických pomůcek a vybavení k výukovým programům
 • Prezentaci členů na společné webové stránce

 

Věda a výzkum

 • Spolupráce při vydávání článků v odborném recenzovaném periodiku s dlouholetou tradicí Prameny a studie
 • Účast na odborných seminářích a konferencích
 • Spolupráci ve výzkumných projektech
   

Členství v Síti zemědělských muzeí

 • je určeno provozovatelům paměťových institucí, které se zabývají popularizací témat týkajících se venkova, zemědělství, rybářství, vinařství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, potravinářství a gastronomie bez ohledu na jejich právní formu
 • je bezplatné pro každého bez ohledu na právní formu organizace
   

Iniciátorem a garantem projektu je Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Koordinátorem Sítě zemědělských muzeí je Jihočeské zemědělské muzeum, o. p. s.

Záštitu nad Sítí zemědělských muzeí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství logo

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Zajícová
Jihočeské zemědělské muzeum, o. p. s.
Netěchovice 14, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: info@zemedelske-muzeum.cz
tel.: 601 299 113

Mgr. Kateřina Čapounová
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
e-mail: marketing@nzm.cz
tel.: 602 522 335