Síť zemědělských muzeí

Co Síť nabízí svým členům

Muzeologie

 • Sdílení kontaktů na kolegy v České republice i v zahraničí
 • Přehled o muzeích, expozicích a sbírkových předmětech se zemědělskou a venkovskou tematikou
 • Tematická setkávání a výměnu zkušeností
 • Odborné zázemí


Marketing a společná propagace

 • Společnou prezentaci členů Sítě na veletrzích, výstavách a speciálních akcích
 • Možnost zapůjčení didaktických pomůcek a vybavení k výukovým programům
 • Prezentaci členů na společné webové stránce

 

Věda a výzkum

 • Spolupráce při vydávání článků v odborném recenzovaném periodiku s dlouholetou tradicí Prameny a studie
 • Účast na odborných seminářích a konferencích
 • Spolupráci ve výzkumných projektech
   

Členství v Síti zemědělských muzeí

 • je určeno provozovatelům paměťových institucí, které se zabývají popularizací témat týkajících se venkova, zemědělství, rybářství, vinařství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, potravinářství a gastronomie bez ohledu na jejich právní formu
 • je bezplatné pro každého bez ohledu na právní formu organizace
   

Iniciátorem a garantem projektu je Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Koordinátorem Sítě zemědělských muzeí je Jihočeské zemědělské muzeum, o. p. s.

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Houdková
Jihočeské zemědělské muzeum, o. p. s.
Netěchovice 14, 375 01 Týn nad Vltavou

e-mail: info@zemedelske-muzeum.cz
tel.: 601 299 113

Mgr. Kateřina Čapounová
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
e-mail: marketing@nzm.cz
tel.: 602 522 335