Podsbírky

Podsbírka obrazy

Historie podsbírky

První obrazy a kresby se objevily ve sbírkovém fondu Československého zemědělského muzea – ústavu pro studium a povznesení venkova (ČZM) již v meziválečném období. Většina uměleckých děl se s ohledem na zaměření muzea inspirovala zemědělskou tematikou. V závěru 30. let 20. století získalo ČZM jedinečnou kolekci 157 obrazů, jejímž předchozím majitelem byl významný prvorepublikový politik Vavro Šrobár. Tzv. Šrobárovu sbírku tvoří v současnosti 153 děl realisticky zaměřených evropských malířů tvořících v rozmezí 16. až 19. století. Živelný vývoj podsbírky obrazů, k němuž nemalou měrou přispělo, že až do roku 2006 nemělo zemědělské muzeum žádného uměleckého historika, pokračoval i po roce 1945. K nejdůležitějším přírůstkům poválečného období patří rozsáhlé soubory etnograficky zaměřených kreseb, perokreseb a akvarelů od trojice autorů: Václava Šebeleho, Josefa Gruse a Jaroslava Spirhanzla Duriše. Řadu děl získalo mezi roky 1945-1989 zemědělské muzeum darem od nejrůznějších státních institucí, v prvé řadě Ministerstva zemědělství. Umělecká hodnota těchto “darů” je značně kolísavá. K těm kvalitnějším bezpochyby patří soubor 17 obrazů Josefa Lady určený původně pro Slovanskou zemědělskou výstavu, která se konala v Praze v roce 1948. Druhý protipól představují práce socialistickorealistických malířů, jako např. monumentální plátno Aleny Čermákové “Soudruh Rajtora vypráví o své cestě do Sovětského svazu” z roku 1951. Jako odkladiště “nepotřebných uměleckých děl” sloužil depozitář obrazů na zámku Kačina i po roce 1989.
 

Významné sbírkové předměty

Nejhodnotnější část celé podsbírky přestavuje takzvaná Šrobárova obrazová sbírka. Tuto jedinečnou kolekci výtvarného umění tvoří v současnosti 153 děl realisticky orientovaných malířů, kteří reprezentují významné umělecké slohy, směry a školy spojované s historií evropského malířství v širokém časovém rozmezí od 16. do konce 19. století. Menší část kolekce představují kvalitní kopie obrazů velkých barokních mistrů Petruse Pauluse Rubense, Anthonise van Dycka, Jacoba Jordaense nebo Rembrandta van Rijn.