Podsbírky

Podsbírka numizmatika

Historie podsbírky

Podsbírka patří spíše k menším sbírkám muzea. Jednotný počet zahrnuje medaile, odznaky, plakety, mince, chmelové a robotní známky, ale i sádrové předlohy či razidla. Naprostá většina medailí a plaket pochází z jednotlivých zemí bývalého Československa, malá část je zahraniční provenience. Sbírka obsahuje i několik medailí, které nesouvisejí se zemědělstvím. Jedná se převážně o medaile s portréty osobností nebo medaile s obecnými zemědělskými motivy. Kdy začalo muzeum numismatickou sbírku budovat, se neví přesně. Přírůstkový deník byl veden až od roku 1927 a první přírůstky týkající se medailí pochází z roku 1929. Medaile byly muzeu také darovány. V roce 1930 věnovaly medaile muzeu další instituce a organizace. Jednalo se o ministerstvo zemědělství, Jednotu českých hospodářských společenstev a Ústřední hospodářskou společnost pro Slezsko, ze spolků o Zemědělskou jednotu. V následujících letech přibývaly dary od úředních spolků, jako byl spolek pro průmysl pivovarský, zemské ústředí včelařských spolků apod. Pozvolna narůstaly i dary místních institucí a organizací (např. Rolnického cukrovaru v Němčicích, okresního úřadu v Nerejově, Městského muzea v Pardubicích, apod.). Od roku 1930 budovalo Zemědělské muzeum sbírku medailí systematicky a bylo ochotno za medaile zaplatit. Významný přírůstek byl v roce 1956, kdy muzeu převedlo svou kolekci medailí o celkovém počtu 132 ks ministerstvo zemědělství. Jedním z hlavních sběrů v oboru numismatiky jsou medaile se zemědělskou tematikou.