Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

ŠIFRA

K odemčení následujícího úkolu budete potřebovat číselný kód, který získáte odpovědí na následující otázku a vyřešením šifry. 

 

Co pokrývalo většinu letenského svahu směrem k Vltavě v období od 14. do 18. století?
Odpověď si poznamenejte na papír. 

 

Nyní z odpovědi vyberte všechna písmena, představující zároveň římské číslice a sečtěte je. Získané trojciferné číslo použijte k odemčení zámku na následujícím stanovišti.  

 JÍT DÁL